Eldivenler 

Gösterilen 1 - 6 ile 6 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 6 ile 6 arasındaki öğeler

Cerrahi Eldiven Nedir?

Hijyenik ortam ve hijyenik malzemeler her alan özellikle cerrahi işlemlerin uygulanmadığı alanlarda da önemli bir durumdur. Öte yandan özellikle sağlık alanında hijyen konusu ayrı bir önem ve hassasiyet taşımaktadır. Cerrahi operasyonlarda ya da bulaşıcı hastalıklar ile mücadele durumlarında normal muayene eldivenleri yerine dezenfekte ve steril edilmiş kullanım amacına göre farklı malzemelerden üretilmiş cerrahi eldivenler kullanılmaktadır.

Cerrahi eldivenler lateks, nitril kauçuk, polivinil klorür ve neopren gibi farklı polimerlerden üretilmektedir. Bu eldivenlerin içi genellikle mısır nişastası ile pudralı gelmekte ve bu da ellere takılmasını kolay hâle getirmektedir.

Cerrahi eldiven, birçok alanda ve farklı durumlarda kullanılmaktadır. Tüm sağlık kuruluşlarında ve gıda sektöründe bulunan işletmelerde daha sık rastlanmaktadır. Genel kullanım alanı ise hastanelerdir. Hastanelerdeki bu cerrahi eldivenler, birden çok kullanım amacına hizmet etmektedir.

Cerrahi Eldiven Çeşitleri Nelerdir?

Cerrahi eldivenleri kullanan kişinin kullanım amacına ve kullanan kişinin eldivenin üretim maddelerine karşı alerjisi olup olmadığına göre tercih ettiği cerrahi eldiven çeşidi de değişmektedir. 

Cerrahi eldiven çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Pudralı Cerrahi Eldiven:  

 • Pudralı eldivenlerin giyilmesi, içerisinde pudra olması sebebi ile diğer içerisinde pudra bulunmayan cerrahi eldivenlere oranla daha rahat olmaktadır.

 • İçerisinde pudra barındırmasından dolayı ellerin terlemesi durumunda nemi alıp kuruluk sağlamakta ve eli yumuşatmaktadır.

 • Önemli özelliğinden biri ise giyilirken yırtılma olasılığı diğer cerrahi eldivenlere oranla daha az olmasıdır

.

 • Pudrasız Cerrahi Eldiven: Pudralı eldivenle kıyaslandığı zaman, eli terletme oranı daha yüksek olduğu için ele geçirilmesi çok daha zordur.

 • Pudrasız eldivenlerin tercih edilmesinin en önemli sebebi, cerrahi eldiven kullanması gereken bazı kişilerin pudraya karşı alerjilerinin olmasıdır.

 • Sentetik Cerrahi Eldiven: Cerrahi eldiven kullanması gereken bazı kişilerin pudraya karşı alerjisi olabildiği gibi latekse de alerjisi bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda lateksten üretilmeyip sentetik olarak üretilen cerrahi eldiven çeşitleri, çözüm niteliğindedir.

 • Bariyerli Cerrahi Eldiven: Bulaşıcı hastalığı olan ya da bulaşıcı hastalık şüphesi barındıran kişilere müdahale edilme işlemi esnasında kullanılması tercih edilen cerrahi eldiven çeşididir. Klasik cerrahi eldivenlere oranla daha pahalı fiyatlara sahiptir. Bu sebepten dolayı ihtiyaç duyulmadıkça ve maliyet açısından da genelde yüksek fiyatlı olduğu için pek fazla tercih edilmemektedir. Ancak müdahale edilmesi gereken kişi ya da kişilerde olması bulaşıcı hastalık şüphesi bulunuyorsa mutlaka tetkik ve tedaviyi yapacak hekimlerin bariyerli cerrahi eldiven kullanması gerekmektedir.

 • Non Steril Eldiven:

 

 • Genellikle hastanelerde muayene, tahlil gibi durumlarda kullanılmaktadır.

 • Gözle görülür derecede kirlenmiş hasta eşyalarına ve malzemelere temas gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.

 • Kan, vücut sıvıları, çıkartmalarla temas öncesinde ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da mukoz membranlarla temastan önce kullanılmalıdır.

 • Medikal işlem ve muayene işlemleri sırasında kullanılabilir.

 • Enfeksiyon oluşturabilecek ya da bulaşıcı olma potansiyeline sahip maddelere karşı koruma sağlamaktadır.

 • İnfeksiyöz etkenlerin yüksek düzeyde olan var olduğu zaman kullanılmalıdır.

 • İlk yardım gibi müdahale durumlarında kullanılabilmektedir.

 • İntravenöz damar yolu takılması, çıkartılması, kan alınması, venöz hattın sonlandırılması, pelvik ve vajinal muayene işlemleri sırasında kullanılmaz

 • Steril Eldiven:

 • Cerrahi işlemler sırasında kullanılır.

 • Doğum esnasında kullanılabilir.

 • Santral damar yolu açılırken kullanılır.

 

 • Vinli Eldiven:

 • PVC’den üretilir.

 

 • Üretimi sırasında doğal lateks kullanılır. Lateks maddesi ise doğal kauçuk olarak bilinmektedir.

 • Halk arasında muayene eldiveni olarak da bilinir.

Cerrahi Eldiven Nasıl Kullanılır?

Bakteriler ve enfeksiyonlar sadece hastanede rastlanan hastalıklar değildir. Özellikle okullar, kalabalık yerler, işyerleri hatta ev de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilmektedir. Cerrahi eldivenler kişinin sağlığını korumaya destek olan medikal bir üründür.

Hijyen açısından eldiven çeşitleri geniş bir yelpazededir. Cerrahi eldivenin ya da normal bir alanda ihtiyaç duyulan eldivenin kullanımı esnasında yaşanan en büyük sorun, eldivenin yırtılması olmaktadır.

Bu sebepten dolayı kaliteli ve doğru eldiven kullanmak önemlidir. 

Cerrahi eldivenler, uzun ömürlü değillerdir.

Cerrahi eldivenlerin her biri tek seferlik kullanılmalıdır. Cerrahi amaçla kullanılan eldiven, çıkarıldıktan sonra tekrar giyilmemelidir. 

Pudralı ya da pudrasız lateks cerrahi eldivenler belli bir kullanım sayısından sonrasında yıpranır ve kullanılmaz hâle gelir. Pudralı cerrahi eldivenler pudralı olması sebebi ile giymek açısından oldukça rahat ve kolaydırlar.

Cerrahi eldivenler çeşitli boylarda bulunmaktadır. Bunlar 5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 olarak bilinmektedir. Eldivenin paketlendiği kutu üzerinden eldiven boyutu öğrenilebilmektedir. 

Pudrasız ve kaygan olmayan cerrahi eldivenler, doktorların muayene sırasında en çok tercih ettiği cerrahi eldiven çeşididir. Kaygan olmaması sayesinde muayene ya da küçük çaplı cerrahi müdahaleleri başarı ile gerçekleştirmelerine imkân sağlamaktadır. Bazı cerrahi muayene eldivenlerin üretiminde parmak ucu kısımlarında pütürlü doku bulunmaktadır. Bu pütürlere sahip cerrahi eldivenlerin uçları dokunma hassasiyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Bu şekilde yapılan ya da yapılacak olan muayene daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi muayene eldivenleri steril ortamda üretilmektedirler. Bu sebepten dolayı kullanımdan önce ekstra sterilizasyon işlemine gerek duyulmamaktadır. Cerrahi muayene eldivenlerinin ISO ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Eldivenli eller yıkanmamalı veya bu ellere alkol bazlı el dezenfektanı sürülmemelidir. Aynı eldiveni başka bir hastada kullanmak ise steril değildir. Başka bir hasta ile ilgilenilirken eldivenin değiştirilmesi gerekir.

Cerrahi Eldiven Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eldiven, genelde sağlık kuruluşlarında temiz veya titiz olunması gereken durumlarda steril olmak amacı ile kullanılmaktadır. Çoğunlukla muayene eldiveni denilen cerrahi eldivenler kullanılsa da bazı zamanlarda pudralı ya da pudrasız steril eldivenlerin de kullanımı mümkündür.

Cerrahi eldiven alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır:

 • Cerrahi eldiven giyildikten sonra yıkanmamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmelidir.
 • Bir işlem sırasında kullanılan cerrahi eldiven, başka bir işlemde ya da kişide kullanılmamalıdır. İşlem bittikten sonra eldiven muhakkak çıkarılıp yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Aynı kişi üzerinde bedenin farklı bölgelerinde işlemler yapılmakta ise eldiven, muhakkak değiştirilmelidir.

 • İzolasyondaki hastaların bakımı ve tedavisinde cerrahi eldiven mutlaka giyilmelidir. İşlem bittikten sonra hastanın odasından çıkmadan eldivenlerin uygun bir şekilde çıkarılması gerekmektedir.
 • Cerrahi eldivenleri genel olarak sağlık çalışanları kullanmaktadır. Bir hastayı muayene edecek sağlık çalışanının elinde çizik ya da kesik oluşumu gibi bir durum bulunuyorsa mutlaka eldiven giyilmelidir.
 • Sağ el ile eldiven kılıfı açılır, sol baş parmak ve işaret parmağıyla eldivenin katlanmış bilek kısmından tutularak sağ ele giyilir ve bileğe kadar çekilip bırakılır. Diğer eldiveni giyebilmek için sağ elin dört parmağı, sol eldivenin katlanmış bilek kısmının arasına sokulur ve alınır.

Cerrahi Eldiven Fiyatları?

Cerrahi eldivenlerin kullanım alanına göre birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bu ürünlerin çeşitliliğine göre cerrahi eldivenlerin fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Pudralı cerrahi eldivenler içerisinde pudra barındırmasından kaynaklı olarak daha rahat giyilmektedir ve bu sebeple pudrasız eldivenlere oranla yırtılma olasılığı daha düşüktür. Cerrahi eldivenlerde yırtılma ihtimali düşük olması gerektiği için pudralı eldiven çeşidi daha çok tercih edilmektedir. Pudralı eldivenlerde daha fazla hammadde kullanıldığı için pudrasız eldivenlere oranla daha yüksek fiyatlara sahip olmaktadır. 

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü