• Cerrahi Eldiven

  Cerrahi Eldiven Nedir?

  Hijyenik ortam ve hijyenik malzemeler her alan özellikle cerrahi işlemlerin uygulanmadığı alanlarda da önemli bir durumdur. Öte yandan özellikle sağlık alanında hijyen konusu ayrı bir önem ve hassasiyet taşımaktadır. Cerrahi operasyonlarda ya da bulaşıcı hastalıklar ile mücadele durumlarında normal muayene eldivenleri yerine dezenfekte ve steril edilmiş kullanım amacına göre farklı malzemelerden üretilmiş cerrahi eldivenler kullanılmaktadır.

  Cerrahi eldivenler lateks, nitril kauçuk, polivinil klorür ve neopren gibi farklı polimerlerden üretilmektedir. Bu eldivenlerin içi genellikle mısır nişastası ile pudralı gelmekte ve bu da ellere takılmasını kolay hâle getirmektedir.

  Cerrahi eldiven, birçok alanda ve farklı durumlarda kullanılmaktadır. Tüm sağlık kuruluşlarında ve gıda sektöründe bulunan işletmelerde daha sık rastlanmaktadır. Genel kullanım alanı ise hastanelerdir. Hastanelerdeki bu cerrahi eldivenler, birden çok kullanım amacına hizmet etmektedir.

  Cerrahi Eldiven Çeşitleri Nelerdir?

  Cerrahi eldivenleri kullanan kişinin kullanım amacına ve kullanan kişinin eldivenin üretim maddelerine karşı alerjisi olup olmadığına göre tercih ettiği cerrahi eldiven çeşidi de değişmektedir. 

  Cerrahi eldiven çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  Pudralı Cerrahi Eldiven:  

  • Pudralı eldivenlerin giyilmesi, içerisinde pudra olması sebebi ile diğer içerisinde pudra bulunmayan cerrahi eldivenlere oranla daha rahat olmaktadır.
  • İçerisinde pudra barındırmasından dolayı ellerin terlemesi durumunda nemi alıp kuruluk sağlamakta ve eli yumuşatmaktadır.
  • Önemli özelliğinden biri ise giyilirken yırtılma olasılığı diğer cerrahi eldivenlere oranla daha az olmasıdır

  Pudrasız Cerrahi Eldiven:

  •          Pudralı eldivenle kıyaslandığı zaman, eli terletme oranı daha yüksek olduğu için ele geçirilmesi çok daha zordur.
  • Pudrasız eldivenlerin tercih edilmesinin en önemli sebebi, cerrahi eldiven kullanması gereken bazı kişilerin pudraya karşı alerjilerinin olmasıdır.

  Sentetik Cerrahi Eldiven:

  • Cerrahi eldiven kullanması gereken bazı kişilerin pudraya karşı alerjisi olabildiği gibi latekse de alerjisi bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda lateksten üretilmeyip sentetik olarak üretilen cerrahi eldiven çeşitleri,çözüm niteliğindedir.

   

  Bariyerli Cerrahi Eldiven:

  Bulaşıcı hastalığı olan ya da bulaşıcı hastalık şüphesi barındıran kişilere müdahale edilme işlemi esnasında kullanılması tercih edilen cerrahi eldiven çeşididir. Klasik cerrahi eldivenlere oranla daha pahalı fiyatlara sahiptir. Bu sebepten dolayı ihtiyaç duyulmadıkça ve maliyet açısından da genelde yüksek fiyatlı olduğu için pek fazla tercih edilmemektedir. Ancak müdahale edilmesi gereken kişi ya da kişilerde olması bulaşıcı hastalık şüphesi bulunuyorsa mutlaka tetkik ve tedaviyi yapacak hekimlerin bariyerli cerrahi eldiven kullanması gerekmektedir.

  Non Steril Eldiven:

  • Genellikle hastanelerde muayene, tahlil gibi durumlarda kullanılmaktadır.
  • Gözle görülür derecede kirlenmiş hasta eşyalarına ve malzemelere temas gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.
  • Kan, vücut sıvıları, çıkartmalarla temas öncesinde ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da mukoz membranlarla temastan önce kullanılmalıdır.
  • Medikal işlem ve muayene işlemleri sırasında kullanılabilir.
  • Enfeksiyon oluşturabilecek ya da bulaşıcı olma potansiyeline sahip maddelere karşı koruma sağlamaktadır.
  • İnfeksiyöz etkenlerin yüksek düzeyde olan var olduğu zaman kullanılmalıdır.
  • İlk yardım gibi müdahale durumlarında kullanılabilmektedir.
  • İntravenöz damar yolu takılması, çıkartılması, kan alınması, venöz hattın sonlandırılması, pelvik ve vajinal muayene işlemleri sırasında kullanılmaz

  Steril Eldiven:

  • Cerrahi işlemler sırasında kullanılır.
  • Doğum esnasında kullanılabilir.
  • Santral damar yolu açılırken kullanılır.

   

  Vinli Eldiven:

  • PVC’den üretilir.
  •  Üretimi sırasında doğal lateks kullanılır. Lateks maddesi ise doğal kauçuk olarak bilinmektedir.
  • Halk arasında muayene eldiveni olarak da bilinir.

   

  Cerrahi Eldiven Nasıl Kullanılır?

  Bakteriler ve enfeksiyonlar sadece hastanede rastlanan hastalıklar değildir. Özellikle okullar, kalabalık yerler, işyerleri hatta ev de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilmektedir. Cerrahi eldivenler kişinin sağlığını korumaya destek olan medikal bir üründür.

  Hijyen açısından eldiven çeşitleri geniş bir yelpazededir. Cerrahi eldiveninya da normal bir alanda ihtiyaç duyulan eldivenin kullanımı esnasında yaşanan en büyük sorun, eldivenin yırtılması olmaktadır.

  Bu sebepten dolayı kaliteli ve doğru eldiven kullanmak önemlidir. 

  Cerrahi eldivenler,uzun ömürlü değillerdir.

  Cerrahi eldivenlerin her biri tek seferlik kullanılmalıdır. Cerrahi amaçla kullanılan eldiven, çıkarıldıktan sonra tekrar giyilmemelidir. 

  Pudralı ya da pudrasız lateks cerrahi eldivenler belli bir kullanım sayısından sonrasında yıpranır ve kullanılmaz hâle gelir. Pudralı cerrahi eldivenler pudralı olması sebebi ile giymek açısından oldukça rahat ve kolaydırlar.

  Cerrahi eldivenler çeşitli boylarda bulunmaktadır. Bunlar 5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 olarak bilinmektedir. Eldivenin paketlendiği kutu üzerinden eldiven boyutu öğrenilebilmektedir. 

  Pudrasız ve kaygan olmayan cerrahi eldivenler,doktorların muayene sırasında en çok tercih ettiği cerrahi eldiven çeşididir. Kaygan olmaması sayesinde muayene ya da küçük çaplı cerrahi müdahaleleri başarı ile gerçekleştirmelerine imkân sağlamaktadır. Bazı cerrahi muayene eldivenlerin üretiminde parmak ucu kısımlarında pütürlü doku bulunmaktadır. Bu pütürlere sahip cerrahi eldivenlerin uçları dokunma hassasiyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Bu şekilde yapılan ya da yapılacak olan muayene daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

  Cerrahi muayene eldivenleri steril ortamda üretilmektedirler. Bu sebepten dolayı kullanımdan önce ekstra sterilizasyon işlemine gerek duyulmamaktadır. Cerrahi muayene eldivenlerinin ISO ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

  Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Eldivenli eller yıkanmamalı veya bu ellere alkol bazlı el dezenfektanı sürülmemelidir. Aynı eldiveni başka bir hastada kullanmak ise steril değildir. Başka bir hasta ile ilgilenilirken eldivenin değiştirilmesi gerekir.

   

  Cerrahi Eldiven Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Eldiven, genelde sağlık kuruluşlarında temiz veya titiz olunması gereken durumlarda steril olmak amacı ile kullanılmaktadır. Çoğunlukla muayene eldiveni denilen cerrahi eldivenler kullanılsa da bazı zamanlarda pudralı ya da pudrasız steril eldivenlerin de kullanımı mümkündür.

  Cerrahi eldiven alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır:

  • Cerrahi eldiven giyildikten sonra yıkanmamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmelidir.
  • Bir işlem sırasında kullanılan cerrahi eldiven, başka bir işlemde ya da kişide kullanılmamalıdır. İşlem bittikten sonra eldiven muhakkak çıkarılıp yenisi ile değiştirilmelidir.
  • Aynı kişi üzerinde bedenin farklı bölgelerinde işlemler yapılmakta ise eldiven, muhakkak değiştirilmelidir.
  • İzolasyondaki hastaların bakımı ve tedavisinde cerrahi eldiven mutlaka giyilmelidir. İşlem bittikten sonra hastanın odasından çıkmadan eldivenlerin uygun bir şekilde çıkarılması gerekmektedir.
  • Cerrahi eldivenleri genel olarak sağlık çalışanları kullanmaktadır. Bir hastayı muayene edecek sağlık çalışanının elinde çizik ya da kesik oluşumu gibi bir durum bulunuyorsa mutlaka eldiven giyilmelidir.
  • Sağ el ile eldiven kılıfı açılır, sol baş parmak ve işaret parmağıyla eldivenin katlanmış bilek kısmından tutularak sağ ele giyilir ve bileğe kadar çekilip bırakılır. Diğer eldiveni giyebilmek için sağ elin dört parmağı, sol eldivenin katlanmış bilek kısmının arasına sokulur ve alınır.

  Cerrahi Eldiven Fiyatları?

  Cerrahi eldivenlerin kullanım alanına göre birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bu ürünlerin çeşitliliğine göre cerrahi eldivenlerin fiyatları değişkenlik göstermektedir.

  Pudralı cerrahi eldivenler içerisinde pudra barındırmasından kaynaklı olarak daha rahat giyilmektedir ve bu sebeple pudrasız eldivenlere oranla yırtılma olasılığı daha düşüktür. Cerrahi eldivenlerde yırtılma ihtimali düşük olması gerektiği için pudralı eldiven çeşidi daha çok tercih edilmektedir. Pudralı eldivenlerde daha fazla hammadde kullanıldığı için pudrasız eldivenlere oranla daha yüksek fiyatlara sahip olmaktadır. 

   

 • Dezenfektan

  Tıbbi Dezenfektan

  Tıbbi müdahalelerde bulunabilmek açısından, bilhassa dezenfektan ürün seçeneklerini en iyi biçimde seçmek ve tercih etmek gerekir. Batikon, Ultrason ve EKG jeli, alet dezenfektanı ve oksijenli su gibi pek çok farklı ürün seçeneğinin yanı sıra, antibakteriyel çözelti gibi ürün seçenekleri büyük bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanelerde sağlık kuruluşlarında ve genel olarak sağlık sektörüne ait araçlarda kullanılan ürün ve hizmet seçenekleri, insanların sağlığı için ideal bir çözüm ve fırsat yaratmaktadır.

  Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bulaşıcı hastalıklar belli bir takım sorunlar yaratırken, bu sorunların üstesinden gelebilmek için tıbbi dezenfektan büyük bir gereklilik ve sıhhatli tercih olmak durumundadır. Pek çok farklı ürün seçeneğini değerlendirmek için, firmamız geniş bir kategori seçeneği oluşturmuş durumdadır. Buradan karşınıza çıkan sağlıklı ürün yelpazesi, insanların sağlık dolmasına ve önemli bir hizmet almasına yardımcı olmaktadır.

  Tıbbi Dezenfektan Çeşitleri

  Kaliteli ürün seçenekleri ve tıbbi dezenfektan çeşitleri, pek çok farklı yerlerde kullanılıyor. Özellikle ameliyat sonrası pansuman ve tedavi süreçlerinde kullanılan batikon gibi unsurlar, insanların sağlıklı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Yine Ultrason tetkiklerinin başarılı bir şekilde ortaya çıkması konusunda, EKG ve ultrason jeli gibi ürün seçenekleri çok faydalı ve önemli alternatifler olarak insanların karşısına gelmektedir. Yıllardan beri bu konuda kaliteli ürün seçeneklerini piyasaya kazandırmakla birlikte, firmamız bu sektörde önemli destek sağlamaktadır.

  Tıbbi Dezenfektan Fiyatları

  Ürün kalitesini iyi bir seviyede tutmakla birlikte, ekonomik fiyat bütünlüğünü sizin için en makul fırsatlarla ön plana getiriyoruz. Yıllar boyunca insanların güvenerek tercih etmiş olduğu ürün seçeneklerini bizim sayfalarımızdan tedarik edebilirsiniz. Tıbbi dezenfektan fiyatları ekonomik bir avantaj sağlarken, burada göz kamaştırıcı ürün yelpazesi diğer bir açıdan sağlık anlamına gelen çözümler ve fırsatlar yaratmaktadır. Hemen irtibat kurduğunuz firmamız, e-ticaret sistemi desteği ile indirimli ve uygun fiyatlı alternatifleri sizin karşınıza çıkarmaya devam etmektedir. Hiç geç kalmadan buradaki zengin alternatiflerimiz size ışık tutacak ve yardımcı olacaktır.

  Tıbbi Dezenfektan Çeşitleri ve Fiyatları

  Yıllar boyunca insanların güvenilir ürünleri piyasaya kazandırılması ve mevcut fırsatları gözden geçirmesi söz konusu olmaktadır. Uygun fiyat değerlendirmesini yaparken, çeşitlilik uygun fiyatlar ve kalite bakımından avantajlar insanların karşısına çıkmıştır. Son derece güvenilir ve makul çözümleri ile birlikte değerlendirme yapacak olursanız, burada müşteri memnuniyeti için en önemli ürün yelpazesini değerlendirmek söz konusu olacaktır.

  Tıbbi dezenfektan çeşitleri ve fiyatları çok uygun şekli ile ortaya çıkmıştır. Burada insanların ön planda tuttuğu ve değerlendirmek istediği en sıhhatli ürün seçenekleri, sizin için çok avantajlı bir fırsat bütünlüğü ortaya koyacaktır. Hiç geç kalmadan buradaki ürün yelpazemizden, fırsat ve avantaj elde edebilirsiniz. Tıbbi malzemelerin büyük bir gereklilik olduğu koşullarda, firmamız ve firmamızın üretmiş olduğu çözümler her zaman size yardımcı olmaya devam etmektedir.

 • Enjektör

  Enjektör Çeşitleri ve Özellikleri

  Enjektör, tıbbi amaçlarla vücuda sıvı veya gaz vermek veya almak için kullanılan aletlerdir. Enjektör genellikle şırınga ve iğne olmak üzere iki parçadan oluşur. Şırınga, içinde sıvı veya gaz bulunan silindirik bir haznedir. İğne ise şırınganın ucuna takılan ve vücuda giren ince ve keskin bir metal çubuktur.  Enjektörler farklı boyutlarda, şekillerde ve özelliklerde olabilir.

  Enjektörlerin kullanım alanları 

  •          İlaç vermek: Enjektörler ilaçları vücuda vermek için kullanılır. İlaçlar oral (ağızdan), subkutan (deri altına), intramüsküler (kasa), intravenöz (damara), intradermal (deri içine), intratekal (omurilik zarına) gibi farklı yollarla verilebilir. İlaçların veriliş şekli ilacın etkinliği, emilimi ve yan etkileri üzerinde etkilidir. Enjektörler ilaçları doğru dozda, doğru yere ve doğru zamanda vermek için kullanılır.
  • Kan almak: Enjektörler kan almak için de kullanılır. Kan alma işlemi kan testleri, kan transfüzyonu, kan bağışı gibi farklı amaçlarla yapılabilir. Kan alma işlemi genellikle damardan yapılır. Enjektörler kanı steril ve güvenli bir şekilde almak için kullanılır.
  • Biyopsi yapmak: Enjektörler biyopsi yapmak için de kullanılır. Biyopsi, vücuttan doku veya hücre örneği almak için yapılan bir işlemdir. Biyopsi kanser gibi hastalıkların tanısında kullanılır. Biyopsi işlemi farklı organlardan yapılabilir. Enjektörler biyopsi örneğini almak için kullanılır.
  • Anestezi vermek: Enjektörler anestezi vermek için de kullanılır. Anestezi, cerrahi veya diğer tıbbi işlemler sırasında ağrı veya hissi kaybetmek için verilen ilaçlardır. Anestezi lokal (bölgesel), rejyonel (bölgeye yaygın) veya genel (tüm vücuda) olabilir. Anestezi ilaçları farklı yollarla verilebilir. Enjektörler anestezi ilaçlarını vücuda vermek için kullanılır.

  Enjektör Çeşitleri

  • Dental enjektör: Dental enjektör diş hekimliğinde kullanılan bir enjektör çeşididir. Dental enjektörler genellikle 2 cc veya 2.5 cc hacminde olup, kısa veya uzun uçlu olabilir. Dental enjektörler diş etine lokal anestezi vermek veya diş kanalını temizlemek için kullanılır.
  • İnsülin enjektörü: İnsülin enjektörü diyabet hastalarının kullandığı bir enjektör çeşididir. İnsülin enjektörünün iğnesi, diğer enjektörlere göre kısadır. Genellikle 0.25 mm veya 0.30 mm kalınlığında ve 4 mm veya 6 mm uzunluğundadır. İnsülin enjektörü ile hastalar kendilerine deri altından insülin verirler.
  • Aşı enjektörü: Aşı enjektörü aşılamada kullanılan bir enjektör çeşididir. Aşı enjektörü genellikle 1 cc hacminde olup, kısa uçludur. Aşı enjektörü ile hastalara deri altından veya kastan aşı verilir.
  • Enjektör ucu: Enjektör ucu, enjektöre takılan iğne kısmıdır. Enjektör ucu farklı renklerde, kalınlıklarda ve uzunluklarda olabilir. Enjektör ucunun seçimi uygulamanın amacına, bölgesine ve ilacın viskozitesine göre değişir.

  Enjektörlerin Özellikleri

  • Sterilite: Enjektörlerin steril olması, yani mikrop içermemesi çok önemlidir. Steril olmayan enjektörler enfeksiyon bulaşmasına neden olabilir. Enjektörler tek kullanımlık olduğu için yeniden kullanılmamalıdır. Enjektörler steril paketler içinde satılır ve kullanmadan önce paketin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Derecelendirme: Enjektörlerin üzerinde ilaç miktarını ölçmek için derecelendirme çizgileri bulunur. Derecelendirme çizgileri ml (cc) veya dizyem (1 ml=10 dizyem) olarak ifade edilir. Derecelendirme çizgileri silinmeyecek şekilde yazılmalıdır. Derecelendirme çizgileri ilacın doğru dozda verilmesini sağlar.
  • Uyumluluk: Enjektörlerin iğne ile uyumlu olması gerekir. İğne ile uyumsuz olan enjektörler sızıntı, tıkanma veya kopma gibi sorunlara neden olabilir. Enjektörlerin ucunda iğnenin takılacağı ajutaj adı verilen bir bölüm bulunur. Ajutajlar luer tipi veya luer-lock tipi olabilir. Luer tipi ajutajlar iğneyi sadece bastırarak tutarken, luer-lock tipi ajutajlar iğneyi döndürerek kilitleyerek tutar.
  • Güvenlik: Enjektörlerin güvenli olması, yani iğne batmasına bağlı yaralanma riskini azaltması da önemlidir. Güvenli enjektörler iğnenin geri çekilmesini, kırılmasını, döndürülmesini veya klipslenmesini sağlayan mekanizmalara sahiptir. Güvenli enjektörler hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların korunmasını sağlar.

  Enjektörler tıbbi uygulamalarda sıkça kullanılan araçlardır. Enjektörlerin doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının sağlığı açısından önemlidir. Enjektörlerin hazırlık, uygulama ve sonuç aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

   

 • Flaster

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Nedir?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı gibi ürünler medikal malzemeler arasında yer alan ve yaralanma, kanama, enfeksiyon gibi durumlarda kullanılan ürünlerdir. Bu ürünlerin amacı yaralı bölgeyi korumak, kanamayı durdurmak, enfeksiyonu önlemek ve iyileşmeyi hızlandırmaktır. Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı gibi ürünler farklı özelliklere, boyutlara ve şekillere sahip olabilirler. Bu ürünlerin kısaca tanımları şöyledir:

  • Flasterler: Flasterler kendinden yapışkanlı bantlardır. Flasterler yaralı bölge üzerine yapıştırılır veya yaralı bölgeyi saran sargı bezi gibi malzemelerin sabitlenmesi için kullanılır. Flasterler farklı malzemelerden yapılabilir. Bez flaster, ipek flaster, kâğıt flaster, hipoalerjenik flaster gibi çeşitleri vardır. Flasterler farklı boyutlarda ve renklerde olabilir. Unipore flaster olarak rulo halinde satılır veya kesilerek kullanılır.
  • Enjeksiyon bandı: Enjeksiyon bandı enjeksiyon yapılan bölge üzerine yapıştırılan küçük ve yuvarlak bantlardır. Enjeksiyon bandı kanamayı durdurmak ve enfeksiyonu önlemek için kullanılır. Enjeksiyon bandı genellikle plastik veya polietilenden yapılır. Ortasında yüksek emici özelliğe sahip ped bulunur. Enjeksiyon bandı tek kullanımlık olup paket halinde satılır.
  • Yara bandı: Yara bandı küçük ve derin olmayan yaraların üzerine yapıştırılan bantlardır. Yara bandı yaralı bölgeyi korumak ve iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılır. Yara bandı genellikle plastik veya polietilenden yapılır. Ortasında yüksek emici özelliğe sahip ped bulunur. Yara bandı farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir. Küçük ve büyük yara bantları, hasarın boyutuna göre uygun kapama seçenekleri sunar. Özellikle minik deri hasarlarında küçük şeffaf yara bandı tercih edilebilir. Aynı zamanda yuvarlak ve kare yara bantları gibi şekiller ise hareketliliği kısıtlamamak için kullanılan çeşitlerdir.

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Nasıl Kullanılır?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı kullanımı, ürünün çeşidine ve durumuna göre değişiklik gösterir. Genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

  • Öncelikle yaralı bölge temizlenir ve dezenfekte edilir. Yaralı bölgeye uygun bir antiseptik solüsyon veya merhem uygulanır.
  • Daha sonra yaralı bölge üzerine uygun boyut ve şekilde bir flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı yapıştırılır. Ürünün koruma bantları çıkarılarak uygulanır ve hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilir.
  • Son olarak flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı düzenli olarak kontrol edilir ve değiştirilir. Ürün ıslanmış, kirletilmiş, yırtılmış veya yapışkanlığını kaybetmişse değiştirilmelidir. Ayrıca yaralı bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı, akıntı veya ateş gibi enfeksiyon belirtileri görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı fiyatları, ürünün özelliklerine, kalitesine, markasına ve miktarına göre değişebilir. Genellikle ürünler paketler halinde satılır ve paket başına fiyat belirlenir. Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı fiyatlarını etkileyen bazı faktörler şunlardır:

  • Ürünün boyutu: Ürünün uzunluğu ve genişliği fiyatını etkiler. Büyük miktarda yara kapamak için daha büyük boyutlarda ürün gerekebilir.
  • Ürünün malzemesi: Ürünün bez, ipek, kâğıt, plastik veya polietilen gibi farklı malzemelerden yapılması fiyatını etkiler. Malzemenin kalitesi ve dayanıklılığı da önemlidir.
  • Ürünün sterilitesi: Ürünün steril olması yani mikropsuz olması fiyatını etkiler. Steril ürünler daha hijyenik ve güvenlidir ancak daha pahalı olabilir.
  • Ürünün markası: Ürünün üretildiği firma veya marka fiyatını etkiler. Bilinen ve güvenilir markalar daha kaliteli ürünler sunabilir ancak daha yüksek fiyatlar isteyebilir.

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Nereden Alınır?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı almak için farklı seçenekler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Medikal marketler: Medikal marketler, flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Medikal marketlerde farklı marka ve çeşitte ürün bulmak mümkündür.
  • Online siteler: Online siteler, internet üzerinden flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir.

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Kullanım Alanları Nelerdir?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı gibi ürünler farklı kullanım alanlarına sahiptir. Bu ürünler sağlık kuruluşlarında, evlerde, iş yerlerinde, okullarda, spor salonlarında, seyahatlerde vb. yerlerde ihtiyaç duyulabilir. Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı kullanım alanları şunlardır:

  • Yaralanma: Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı yaralanma durumlarında ilk yardım malzemesi olarak kullanılır. Kesik, çizik, yanık, sıyrık gibi küçük ve derin olmayan yaraların üzerine yapıştırılır. Bu sayede yaralı bölge korunur, kanama durdurulur ve enfeksiyon riski azaltılır. Yaraların iyileşme sürecinde de flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı kullanılabilir.
  • Enjeksiyon: Enjeksiyon bandı enjeksiyon yapılan bölge üzerine yapıştırılır. Enjeksiyon bandı kanamayı durdurmak ve enfeksiyonu önlemek için kullanılır. Ayrıca enjeksiyon bandı enjeksiyon yapılan bölgeyi işaretlemek için de kullanılabilir. Örneğin diyabet hastaları insülin enjeksiyonu yaparken enjeksiyon bandı ile uygulama yerini belirleyebilir.
  • Sargılama: Flasterler sargılama işleminde kullanılır. Flasterler yaralı bölge üzerine yapıştırılır veya yaralı bölgeyi saran sargı bezi gibi malzemelerin sabitlenmesi için kullanılır. Bu sayede yaralı bölge daha iyi kapatılır ve sargının kaymasının önüne geçilir. Flasterler farklı boyutlarda ve renklerde olabilir. Nova fix flaster olarak rulo halinde satılır veya kesilerek kullanılır.
  • Spor: Flasterler spor yaparken de kullanılabilir. Flasterler eklem yaralanmalarını önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilir. Örneğin bilek, diz veya ayak bileği gibi eklemleri desteklemek için flasterle sarılabilir. Flasterler ayrıca spor ayakkabısının ayaklara vurmasını önlemek için de kullanılabilir. Su geçirmez PE malzemeden üretilen flasterler terlemeye karşı dirençlidir.
  • Estetik: Flasterler estetik amaçlı da kullanılabilir. Flasterler dikiş izi, yanık izi, sezaryen izi gibi izleri gizlemek veya iyileştirmek için kullanılabilir. Örneğin silikon bantlar izleri düzleştirmeye ve rengini açmaya yardımcı olur. Flasterler ayrıca göz kapağı düşüklüğü gibi estetik sorunları gidermek için de kullanılabilir. Örneğin çift göz kapağı bantları göz kapağını kaldırarak daha büyük ve canlı bir görünüm sağlar.

  Flasterler, Enjeksiyon Bandı, Yara Bandı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Flasterler, enjeksiyon bandı, yara bandı kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

  • Yaralı bölgenin temizliği: Flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı yapıştırmadan önce yaralı bölgenin temiz ve kuru olması gerekir. Yaralı bölgeye uygun bir antiseptik solüsyon veya merhem uygulanmalıdır. Flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı ıslak veya kirli bir bölgeye yapıştırılmamalıdır.
  • Ürünün boyutu ve şekli: Flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı yaralı bölgeye uygun boyut ve şekilde seçilmelidir. Ürün yaralı bölgeyi tamamen kaplamalı ve kenarlardan taşmamalıdır. Ürün çok büyük veya çok küçük olmamalıdır.
  • Ürünün yapışkanlığı: Flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı yapışkanlığını kaybetmemelidir. Ürün koruma bantları çıkarılırken yapışkan kısım elle temas ettirilmemelidir. Ürün hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Ürün çok sık veya çok gevşek olmamalıdır.
  • Ürünün değiştirilmesi: Flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandı düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir. Ürün ıslanmış, kirletilmiş, yırtılmış veya yapışkanlığını kaybetmişse değiştirilmelidir. Ayrıca yaralı bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı, akıntı veya ateş gibi enfeksiyon belirtileri görüldüğünde ürün değiştirilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
  • Ürünün alerjisi: Bazı kişilerde flaster, enjeksiyon bandı veya yara bandının malzemesine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya döküntü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde ürün değiştirilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

   

 • İntraketler

  İntraketler: Damar Yolu Açmanın Pratik Yolu

  İntraketler, kan alma, damar yolu açma, serum ve buna benzer maddelerin damar yoluyla verilmesine olanak sağlayan aletlerdir. İntraketler, bir iğne, iğnenin üzerine bağlı olan ve plastik materyalden yapılmış ince bir borudan (kanül) ve bunların bağlı olduğu vanayı andıran küçük bir parçadan oluşur. İntraketler, hem hayvan hem de insan sağlığında kullanılan bir malzemedir1.

  İntraketler nasıl çalışır?

  İntraketler, damar yolu açmak için kullanılır. İntraket kullanımı şu adımları izler:

  • Öncelikle intraketin steril ambalajından çıkarılır ve iğne ucu koruyucusu çıkarılır.
  • Daha sonra intraketin takılacağı bölge antiseptik bir solüsyon ile temizlenir ve kurulanır.
  • Ardından intraketin iğnesi damara giriş açısı yaklaşık 30 derece olacak şekilde damara batırılır.
  • Damarın içine girdiğinde kanülün ucundan kan gelmesi beklenir ve iğne geri çekilerek kanül damarın içinde bırakılır.
  • Son olarak intraketin vanası üzerindeki porttan serum seti veya başka bir bağlantı yapılır ve intraket cilt üzerine bant veya flaster ile sabitlenir.

  İntraketlerin avantajları nelerdir?

  İntraketlerin birçok avantajı vardır. Bunlar şunlardır:

  • Pratiktir: İntraketler sayesinde damar yolu bir kere açıldıktan sonra, aynı yere tekrar delme işlemi yapılmadan, farklı materyaller bağlanabilir veya farklı işlemler yapılabilir.
  • Konforludur: İntraketler sayesinde hasta hareket ettiğinde bile acı duymaz. Ayrıca intraketler ciltte tahriş veya alerji yapmaz.
  • Güvenlidir: İntraketler sterilize edilmiştir ve enfeksiyon riskini azaltır. Ayrıca intraketler paslanmaz çelikten yapılmıştır ve korozyona uğramaz.
  • Ekonomiktir: İntraketler diğer damar yolu açma yöntemlerine göre daha ucuzdur. Ayrıca intraketler tek kullanımlık olduğu için atık maliyeti de düşüktür.

  İntraketlerin çeşitleri nelerdir?

  İntraketler farklı boyutlara ve renklere sahiptir. İntraket boyutları ve renkleri damar kalınlığına ve işlem türüne göre belirlenir. Genel olarak intraket renkleri şöyledir1:

  • Sarı intraket: En ince intrakettir ve 24 gauge olarak adlandırılır. Çok ince damarlar için kullanılır.
  • Mavi intraket: İnce intrakettir ve 22 gauge olarak adlandırılır. Bebeklerde ve damar yolu güç bulunan hastalarda kullanılır.
  • Pembe intraket: Orta kalınlıkta intrakettir ve 20 gauge olarak adlandırılır. En sık kullanılan intraket çeşididir.
  • Yeşil intraket: Kalın intrakettir ve 18 gauge olarak adlandırılır. Hastanelerde yetişkinler için sıklıkla kullanılır.
  • Gri intraket: En kalın intrakettir ve 16 gauge olarak adlandırılır. Serumun hızlı verilmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
  • Turuncu intraket: Çok kalın intrakettir ve 14 gauge olarak adlandırılır. Acil durumlarda veya büyük damarlarda kullanılır.

  İntraketlerin akım hızları nelerdir?

  İntraketlerin akım hızları, intraketin boyutu, damarın çapı, sıvının viskozitesi ve hidrostatik basınç gibi faktörlere bağlıdır. Akım hızı, sıvının birim zamanda verilen hacmi olarak tanımlanır. Akım hızı, ml/dk veya L/saat gibi birimlerle ifade edilir. Aşağıda intraket boyutlarına göre yaklaşık akım hızları verilmiştir2:

  • Sarı intraket: 20 ml/dk veya 1.2 L/saat
  • Mavi intraket: 36 ml/dk veya 2.2 L/saat
  • Pembe intraket: 60 ml/dk veya 3.6 L/saat
  • Yeşil intraket: 105 ml/dk veya 6.3 L/saat
  • Gri intraket: 220 ml/dk veya 13.2 L/saat
  • Turuncu intraket: 300 ml/dk veya 18 L/saat

  İntraketler, hastanelerde veya herhangi bir sağlık merkezinde çeşitli amaçlar için kullanılan medikal malzemelerdir. İntraketler, kan alma, damar yolu açma, serum ve buna benzer maddelerin damar yoluyla verilmesine olanak sağlayan aletlerdir. İntraketler, bir iğne, iğnenin üzerine bağlı olan ve plastik materyalden yapılmış ince bir borudan (kanül) ve bunların bağlı olduğu vanayı andıran küçük bir parçadan oluşur. İntraketler, hem hayvan hem de insan sağlığında kullanılan bir malzemedir. İntraketler pratik, konforlu, güvenli ve ekonomik medikal malzemelerdir. İntraketler farklı boyutlara ve renklere sahiptir. İntraket boyutları ve renkleri damar kalınlığına ve işlem türüne göre belirlenir. İntraketlerin akım hızları ise intraketin boyutu, damarın çapı, sıvının viskozitesi ve hidrostatik basınç gibi faktörlere bağlıdır.

 • Pamuk

  Medikal Pamuk: Sağlık Sektörünün Beyaz Dostu

  Medikal pamuk, sağlık sektöründe kullanılan doğal ve hafif bir malzemedir. Medikal pamuk, Gossypium cinsi bitkilerin tohum kapsüllerinden elde edilen beyaz liflerden oluşur. Bu lifler, yüksek emicilik kapasitesi ve yumuşaklık sağlar. Medikal pamuk, hem hayvan hem de insan sağlığında kullanılan bir malzemedir.

  Medikal pamuğun önemi nedir?

  Medikal pamuğun birçok önemi vardır. Bunlar şunlardır:

  • Yara bakımında kullanılır: Medikal pamuk, yara bakımında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Medikal pamuk, yarayı temizler, kanamayı durdurur, enfeksiyonu önler ve iyileşmeyi hızlandırır.
  • Gazlı bez ve sargı yapımında kullanılır: Medikal pamuk, gazlı bez ve sargı yapımında da kullanılır. Gazlı bez ve sargılar, yaraların korunması ve tedavisi için önemlidir. Medikal pamuk, gazlı bez ve sargılara yumuşaklık ve emicilik katar.
  • Pamuk yünü yapımında kullanılır: Medikal pamuk, pamuk yünü yapımında da kullanılır. Pamuk yünü, yara bakımının yanı sıra kulak temizliği, makyaj temizliği ve kişisel bakım gibi amaçlarla da kullanılır.
  • Alçı altı pamuğu yapımında kullanılır: Medikal pamuk, alçı altı pamuğu yapımında da kullanılır. Alçı altı pamuğu, alçılı tespit yöntemlerinde cildi korumak ve alçının etkinliğini artırmak için kullanılır.
  • Hap yutturma enjektörü yapımında kullanılır: Medikal pamuk, hap yutturma enjektörü yapımında da kullanılır. Hap yutturma enjektörü, hayvanlara hap vermek için kullanılan bir araçtır. Medikal pamuk, hap yutturma enjektörünün ucuna takılır ve hapın hayvanın boğazına takılmasını önler.

  Medikal pamuğun çeşitleri nelerdir?

  Medikal pamuğun farklı çeşitleri vardır. Bunlar şunlardır:

  • Hidrofil medikal pamuk: En yaygın kullanılan medikal pamuk çeşididir. Hidrofil medikal pamuk, suyu kolayca emebilen ve tutabilen bir yapıya sahiptir. Bu sayede yara bakımında ve gazlı bez yapımında etkilidir.
  • Hidrofobik medikal pamuk: Su itici özelliği olan medikal pamuk çeşididir. Hidrofobik medikal pamuk, suyu emmez ve üzerinde tutmaz. Bu sayede suya maruz kalan bölgelerde veya nemli ortamlarda kullanılabilir.
  • Antibakteriyel medikal pamuk: Bakteri önleyici özelliği olan medikal pamuk çeşididir. Antibakteriyel medikal pamuk, gümüş iyonları veya diğer maddelerle işlenerek enfeksiyon riskini azaltır.
  • Organik medikal pamuk: Doğal ve organik yöntemlerle üretilen medikal pamuk çeşididir. Organik medikal pamuk, kimyasal gübre, pestisit veya genetiği değiştirilmiş tohum kullanılmadan yetiştirilir. Bu sayede çevreye ve cilde dosttur.

  Medikal pamuk nasıl kullanılır?

  Medikal pamuk kullanımı, kullanım amacına ve çeşidine göre değişir. Genel olarak medikal pamuk kullanımı şu adımları izler:

  • Öncelikle iyi bir medikal pamuk seçilmelidir. Medikal pamuk, kullanılacak bölgeye ve ihtiyaca uygun olmalıdır. Medikal pamuk, yumuşak, beyaz, temiz ve steril olmalıdır.
  • Daha sonra medikal pamuk, uygun bir şekilde kesilir veya koparılır. Medikal pamuk, yeterli miktarda ve boyutta olmalıdır. Medikal pamuk, elle veya makasla kesilebilir veya koparılabilir.
  • Ardından medikal pamuk, kullanılacak bölgeye uygulanır. Medikal pamuk, yara bakımında yarayı temizlemek ve örtmek için, gazlı bez yapımında gazlı bezin üzerine yerleştirmek için, alçı altı pamuğu yapımında alçının altına sarmak için, hap yutturma enjektörü yapımında enjektörün ucuna takmak için kullanılır.
  • Son olarak medikal pamuk, kullanım süresi dolunca değiştirilir veya atılır. Medikal pamuk, tek kullanımlık olduğundan tekrar kullanılmamalıdır. Aksi halde enfeksiyon veya irritasyon riski vardır.

  Medikal pamuk, sağlık sektöründe kullanılan doğal ve hafif bir malzemedir. Medikal pamuk, yara bakımından gazlı bez yapımına, alçı altı pamuğundan hap yutturma enjektörüne kadar birçok alanda kullanılır. Medikal pamuğun farklı çeşitleri vardır ve kullanımında bazı noktalara dikkat edilmelidir.

 • Sargı Bezi

  Sargı Bezi Nedir?

  Sargı bezi, diğer adıyla bandaj, herhangi bir yaralanma olduğu takdirde yaraya konan pansuman bezini sarmaya ya da sargıyı desteklemeye yarar. Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Sargı bezi, pamuklu kumaşlardan elde edilir ve antiseptik maddeler içerir. Bu sayede yaraların enfeksiyon kapmasını önler ve iyileşme sürecine katkıda bulunur.

  Sargı Bezi Nasıl Kullanılır?

  Sargı bezi kullanımı, yaranın büyüklüğüne, yerine ve durumuna göre değişiklik gösterir. Genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

  • Öncelikle yara temizlenir ve kanama durdurulur. Yara temizleyici malzemelerle ilgili bölüm dezenfekte edilir.
  • Daha sonra yaranın üzerine steril bir gazlı bez veya kompres konur. Bu malzeme yaranın nefes almasını sağlar ve kanamayı emer.
  • Son olarak sargı bezi ile yara sarılır. Sargı bezi bantlarla yapıştırılır veya düğümlenir. Sargının çok sıkı veya çok gevşek olmamasına dikkat edilir. Sargının sıkılığı yaranın kan akışını etkiler. Çok sıkı sargı kan akışını engeller ve doku ölümüne yol açabilir. Çok gevşek sargı ise yaranın korunmasını sağlamaz ve kaymasına neden olabilir.

  Sargı Bezi Ne Zaman Değiştirilmeli?

  Sargı bezi değiştirme sıklığı, yaranın çeşitliliğine göre farklılık gösterir. Basit ve küçük yaralarda sargı bezi günde bir kez değiştirilebilir. Ancak yoğun kanamaların olduğu veya enfekte olma riski yüksek olan yaralarda bu süre kısalır. Yaranın kuru kalması bakteri ürememesi için önemlidir. Ayrıca sargının ıslandığı, kirli olduğu veya koktuğu durumlarda da sargının değiştirilmesi gerekir.

  Sargı Bezi Çeşitleri Nelerdir?

  Sargı bezleri farklı özelliklere sahip olabilirler. Bazı yaygın sargı bezi çeşitleri şunlardır:

  • Tampon sargı bezi: Kanamaların olduğu bölgelerde kullanılır. Yüksek emiciliğe sahiptir ve mikropların üremesini engeller.
  • Elastik sargı bezi: Esnek bir yapıya sahiptir ve hareketli bölgelerde kullanılır. Eklem ağrısı, burkulma, incinme gibi durumlarda destek sağlar.
  • Alçılı sargı bezi: Kırık veya çıkık tedavisinde kullanılır. Alçının katmanlar halinde sarılmasını sağlar ve bölgenin sabitlenmesine yardımcı olur.
  • Kendinden yapışkanlı sargı bezi: Bant veya düğüm kullanmadan yapışabilen bir sargı bezi türüdür. Spor yaralanmalarında veya hayvanlarda kullanılabilir.

   

  Sargı Bezi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

  Sargı bezi fiyatları, sargı bezinin özelliklerine, kalitesine, markasına ve miktarına göre değişebilir. Genellikle sargı bezleri paketler halinde satılır ve paket başına fiyat belirlenir. Sargı bezi fiyatlarını etkileyen bazı faktörler şunlardır:

  • Sargı bezinin boyutu: Sargı bezinin uzunluğu ve genişliği fiyatını etkiler. Büyük yaralar için daha büyük boyutlarda sargı bezi gerekebilir.
  • Sargı bezinin malzemesi: Sargı bezinin pamuklu, sentetik, alçılı veya elastik gibi farklı malzemelerden yapılması fiyatını etkiler. Malzemenin kalitesi ve dayanıklılığı da önemlidir.
  • Sargı bezinin sterilitesi: Sargı bezinin steril olması yani mikropsuz olması fiyatını etkiler. Steril sargı bezleri daha hijyenik ve güvenlidir ancak daha pahalı olabilir.
  • Sargı bezinin markası: Sargı bezinin üretildiği firma veya marka fiyatını etkiler. Bilinen ve güvenilir markalar daha kaliteli ürünler sunabilir ancak daha yüksek fiyatlar isteyebilir.

  Sargı Bezi Nereden Alınır?

  Sargı bezi almak için farklı seçenekler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Eczaneler: Eczaneler, sargı bezi gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Eczanelerden sargı bezi almak için reçete gerekmez. Eczanelerde farklı marka ve çeşitte sargı bezi bulmak mümkündür.
  • Medikal marketler: Medikal marketler, eczanelere benzer şekilde medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Medikal marketlerde daha fazla çeşit ve uygun fiyat bulmak mümkündür.
  • Online siteler: Online siteler, internet üzerinden sargı bezi gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Online sitelerden sargı bezi almak için kredi kartı veya kapıda ödeme seçenekleri kullanılabilir. Online sitelerde daha fazla seçenek ve indirim bulmak mümkündür.

  Sargı Bezi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Sargı bezi kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

  • Yaranın temizliği: Yara temizlenmeden sargı bezi kullanmak enfeksiyon riskini artırır. Yara temizleyici malzemelerle ilgili bölüm dezenfekte edilmeli ve kanama durdurulmalıdır.
  • Sargının sıkılığı: Sargının çok sıkı veya çok gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. Çok sıkı sargı kan akışını engeller ve doku ölümüne yol açabilir. Çok gevşek sargı ise yaranın korunmasını sağlamaz ve kaymasına neden olabilir.
  • Sargının değiştirilmesi: Sargının belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Basit ve küçük yaralarda günde bir kez, yoğun kanamaların olduğu veya enfekte olma riski yüksek olan yaralarda ise daha sık değiştirilmelidir.
  • Sargının saklanması: Sargının steril kalması için kuru ve temiz bir yerde saklanması gerekir. Sargının nemli, kirli veya güneşli bir yerde durması mikrop üremesine ve bozulmasına neden olabilir.
  • Sargının alerjisi: Bazı kişilerde sargı bezinin malzemesine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya döküntü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde sargı bezi değiştirilmeli ve doktora başvurulmalıdır

   

  Sargı Bezi Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

  • Yaraların enfeksiyon kapmasını önler: Sargı bezi yarayı mikroplardan korur ve antiseptik maddeler içerir. Bu sayede yaranın enfeksiyon kapmasını önler ve iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Yaraların kanamasını durdurur: Sargı bezi yaradan akan kanı emer ve pıhtılaşmayı sağlar. Bu sayede yaranın kanamasını durdurur ve kan kaybını önler.
  • Yaraların ağrısını azaltır: Sargı bezi yarayı dış etkenlerden korur ve baskı uygular. Bu sayede yaranın ağrısını azaltır ve rahatlama sağlar.
  • Yaraların iz kalmasını engeller: Sargı bezi yarayı nemli tutar ve doku yenilenmesini destekler. Bu sayede yaranın iz kalmasını engeller ve estetik açıdan daha iyi bir sonuç verir.

  Sargı Bezi Kullanmanın Zararları Nelerdir?

  • Sargının yanlış kullanılması: Sargının çok sıkı veya çok gevşek olması, çok uzun süre değiştirilmemesi veya kirli olması gibi yanlış kullanım şekilleri yaranın iyileşmesini engelleyebilir veya kötüleştirebilir.
  • Sargının alerjisi: Bazı kişilerde sargı bezinin malzemesine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya döküntü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde sargı bezi değiştirilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

  Sargı Bezi Hakkında Sonuç

  Sargı bezi, herhangi bir yaralanma olduğu takdirde yaraya konan pansuman bezini sarmaya ya da sargıyı desteklemeye yarayan medikal bir malzemedir. Sargı bezi kullanmak yaranın enfeksiyon kapmasını önler, kanamasını durdurur, ağrısını azaltır ve iz kalmasını engeller. Ancak sargı bezi kullanırken dikkatli olmak gerekir. Sargının temizliği, sıkılığı, değiştirilmesi ve saklanması gibi noktalara dikkat edilmelidir. Ayrıca sargının alerjisi gibi olası komplikasyonlara karşı da hazırlıklı olunmalıdır.

   

 • Tıbbi Atık Ürünleri

  Tıbbi Atık Ürünleri Nedir?

  Tıbbi atık ürünleri, sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için kullanılan malzemelerdir. Tıbbi atık ürünleri üç grupta yer alır: tıbbi atık kovaları, tıbbi atık torbaları ve tıbbi atık taşıma konteynırları. Bu ürünlerin amacı tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması, sağlık kuruluşu içinde güvenli bir şekilde taşınması ve geçici depolanması, belediyeler tarafından özel dizayn edilmiş lisanslı tıbbi atık taşıma araçlarıyla alınıp bertaraf sahasına götürülmesi ve yakılması veya sterilizasyonu gibi işlemlerden geçirilmesidir.

  Tıbbi Atık Ürünleri Nasıl Kullanılır?

  Tıbbi atık ürünleri kullanımı, tıbbi atığın çeşidine ve durumuna göre değişiklik gösterir. Genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

  Tıbbi Atık Ürünleri Ne Zaman Değiştirilmeli?

  Tıbbi atık ürünleri değiştirme sıklığı, tıbbi atığın miktarına ve durumuna göre değişebilir. Genel olarak aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

  Tıbbi Atık Ürünleri Çeşitleri Nelerdir?

  Tıbbi atık ürünleri farklı özelliklere sahip olabilirler. Bazı yaygın tıbbi atık ürünleri şunlardır:Tıbbi atık kovaları:

  • Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması için kullanılır. Yüksek yoğunluklu polipropilenden yapılmıştır. Kilitlenebilir kapaklı, pedal mekanizmalı veya otomatik açılır kapanır özellikli olabilir. Farklı renklerde ve kapasitelerde olabilir.
  • Tıbbi atık torbaları: Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması için kullanılır. Plastik veya polietilenden yapılmıştır. Uluslararası biyotehlike amblemi bulunur. Farklı renklerde ve boyutlarda olabilir.
  • Tıbbi atık taşıma konteynırları: Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu dışında belediyeler tarafından alınıp bertaraf sahasına götürülmesi için kullanılır. Metal veya plastikten yapılmıştır. Sızdırmaz, dayanıklı ve kilitlenebilir olmalıdır. Farklı hacimlerde ve şekillerde olabilir.

  Tıbbi Atık Ürünleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

  Tıbbi atık ürünleri fiyatları, tıbbi atık ürününün özelliklerine, kalitesine, markasına ve miktarına göre değişebilir. Genellikle tıbbi atık ürünleri paketler halinde satılır ve paket başına fiyat belirlenir. Tıbbi atık ürünleri fiyatlarını etkileyen bazı faktörler şunlardır:

  • Tıbbi atık ürününün boyutu: Tıbbi atık ürününün hacmi ve kapasitesi fiyatını etkiler. Büyük miktarda tıbbi atık toplamak için daha büyük boyutlarda tıbbi atık ürünü gerekebilir.
  • Tıbbi atık ürününün malzemesi: Tıbbi atık ürününün polipropilen, plastik, metal gibi farklı malzemelerden yapılması fiyatını etkiler. Malzemenin kalitesi ve dayanıklılığı da önemlidir.
  • Tıbbi atık ürününün sterilitesi: Tıbbi atık ürününün steril olması yani mikropsuz olması fiyatını etkiler. Steril tıbbi atık ürünleri daha hijyenik ve güvenlidir ancak daha pahalı olabilir.
  • Tıbbi atık ürününün markası: Tıbbi atık ürününün üretildiği firma veya marka fiyatını etkiler. Bilinen ve güvenilir markalar daha kaliteli ürünler sunabilir ancak daha yüksek fiyatlar isteyebilir.

  Tıbbi Atık Ürünleri Nereden Alınır?

  Tıbbi atık ürünü almak için farklı seçenekler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Medikal marketler: Medikal marketler, tıbbi atık ürünü gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Medikal marketlerde farklı marka ve çeşitte tıbbi atık ürünü bulmak mümkündür.
  • Online siteler: Online siteler, internet üzerinden tıbbi atık ürünü gibi medikal malzemelerin satışını yapan yerlerdir. Online sitelerden tıbbi atık ürünü almak için kredi kartı veya kapıda ödeme seçenekleri kullanılabilir. Online sitelerde daha fazla seçenek ve indirim bulmak mümkündür.
  • Belediyeler: Belediyeler, tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinden sorumlu olan kurumlardır. Belediyeler sağlık kuruluşlarına tıbbi atık ürünü temin edebilir veya sağlık kuruluşlarının kendi tedarik etmesini isteyebilir.

  Tıbbi Atık Ürünleri Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Tıbbi atık ürünü kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

  Tıbbi Atık Ürünleri Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

  Tıbbi atık ürünü kullanmanın faydaları şunlardır:

  Tıbbi Atık Ürünleri Kullanmanın Zararları Nelerdir?

  Tıbbi atık ürünü kullanmanın zararları şunlardır:

  • Tıbbi atık ürününün yanlış kullanılması: Tıbbi atık ürününün çok sık veya çok gevşek olması, çok uzun süre değiştirilmemesi veya kirli olması gibi yanlış kullanım şekilleri tıbbi atıkların enfeksiyon kapmasına veya çevreye zarar vermesine neden olabilir.
  • Tıbbi atık ürününün alerjisi: Bazı kişilerde tıbbi atık ürününün malzemesine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya döküntü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde tıbbi atık ürünü değiştirilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
sayfa başına
Gösterilen 1 - 20 ile 146 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 20 ile 146 arasındaki öğeler

Tıbbi Sarf Malzeme

Medikal sektörünün sıhhatli ürün seçenekleri, tıbbi hizmetleri destekliyor ve özellikle tedavi süreçlerini avantajlı bir halde ön plana getiriyor. İnsanların pek çok değişik hizmet alması ve sağlık sektöründen faydalanması sadece bu kaliteli malzemeler ile birlikte mümkün olmaktadır. Son yapılan değerlendirmelerle beraber, dezenfektan, enjektör, flaster, sargı bezi, pamuk, tıbbi atık toplama unsurları ve cerrahi eldiven şeklindeki tıbbi sarf malzeme, muazzam bir kategorinin avantajlı sonuçlarını göstermektedir.

Bu alanda yıllardan beri yapılan çalışmalar, gerçekten insanların elde etmek istediği önemli avantajları ön plana getirmiştir. Temiz, sıhhatli ve kullanışlı ürün seçenekleri sayesinde tedavi ve uygulama yöntemlerinde iyi bir şans elde etmek söz konusu olmaktadır.

Tıbbi Sarf Malzeme Çeşitleri

Günümüz standartlarında kaliteli malzemeler ve tedavi dönemini avantaja çevirecek ürün çeşitleri karşınıza gelmektedir. Tramvatik durumlara müdahale, acil müdahale ve tedavi süreçlerinin başarısı açısından tıbbi sarf malzeme çeşitleri oldukça geniş bir avantajlı yelpaze şeklinde kendini göstermektedir. Burada sayfalarımızda geniş kategori seçenekleri, ürün tedarik noktasında çok önemli avantajlar ortaya koymaktadır.

Bu sağlıklı malzemeleri kullanmak, insanların sağlığını korumak ve tedavi sürecini tamamlamak için çok önemlidir. Yıllardan beri firmamız özellikle sağlık sektörüne bu kaliteli malzemelerle iyi bir destek vermeye devam etmektedir. Bu malzemeleri bireysel olarak her insanın evinde kullanması büyük bir gerekliliktir. Sağlık hizmetlerini önemli bir perspektifte değerlendirmek açısından ürünlerimiz ve çözümlerimiz size yardımcı olmaya devam etmektedir.

Tıbbi Sarf Malzeme Fiyatları

Kaliteli ürünleri ekonomik standartlarla elde etmek istiyorsanız, firmamız e-ticaret sistemi desteği ile size yardımcı oluyor. Çok kaliteli malzemeleri uygun ekonomik avantajlar ile beraber tedarik etmek, elbette bir alışveriş başarısıdır. Bu nitelikli hizmet ve çözüme giden yolda firmamızın size sağlamış olduğu geniş imkânları en iyi biçimde değerlendirebilirsiniz. Çok sayıda nitelikli ürün ve hizmet yelpazesi ile burada ortaya koyduğumuz tıbbi sarf malzeme fiyatları, kolay alışveriş noktasında sizi desteklemeye devam etmektedir. Yıllardan beri firmamız; doğru çözümlerin kaynağı ve adresi olmak durumundadır. İhtiyaçlarınızı en iyi fırsatlarla karşılayabilmek açısından her vakit size yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Tıbbi Sarf Malzeme Çeşitleri ve Fiyatları

Kaliteli ve avantajlı bir yelpaze ile sağlık sektörüne destek olmaya devam ediyoruz. Firmamız bünyesindeki geniş ve nitelikli ürün imkânları pek çok kişinin evinde, iş yerinde ve yaşam alanlarında bir çözüm ortaya koymaktadır. Sağlık merkezleri için vazgeçilmez unsurları tedarik noktasında, her zaman dikkatli bir şekilde ürünleri yakından görmek önemli olacaktır.

Tıbbi sarf malzeme çeşitleri ve fiyatları değerlendirmesini yapabilmek açısından renkli sayfalarımız önemli görseller ile birlikte size bu konuda cazip kolaylıklar sağlamaktadır. Eğer bu alandaki ihtiyaçlarınızı çok verimli bir şekilde karşılamayı düşünüyorsanız, firmamız her zaman size yardımcı olacak ve ayrıcalıklı ürün seçenekleri işinizi daha kolay hale getirecektir. Tıp biliminin gelişimini gözler önüne seren sarf malzemeleri ile çözüm bulmak ve fırsat yaratmak çok daha kolay olmaktadır.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü