• Gebelik Testi

  Gebelik Testi: Hamileliği Belirleyen Hormon Ölçümü

  Gebelik testi, hamileliği belirleyen bir hormon olan insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyelerini ölçen bir testtir. Bu hormon, döllenmiş bir yumurtanın rahime yerleşmesinden hemen sonra üretilmeye başlar ve hamilelik süresince artar. Gebelik testleri genellikle idrar ya da kan üzerinden yapılır.

  Gebelik testlerinin tarihçesi

  Gebelik testlerinin tarihçesi, hamileliğin belirtilerini anlamaya çalışan insanların tarihçesi ile paraleldir. Antik çağlarda, hamileliği anlamak için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Örneğin, Antik Mısır’da kadınların idrarına buğday ve arpa tohumları ekilir ve tohumların çimlenmesine göre hamilelik tahmin edilirdi. Antik Yunan’da ise kadınların idrarının rengi, kokusu ve tadı incelenirdi.

  Gebelik testlerinin gelişimi

  Gebelik testlerinin gelişimi, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte olmuştur. 20. yüzyılın başlarında, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle hCG hormonunun hamilelikle ilişkisi keşfedilmiştir. 1920’lerde ilk gebelik testi olarak fareler kullanılmıştır. Kadınların idrarı farelere enjekte edilir ve farelerin yumurtalıklarında değişim olup olmadığına bakılırdı. Bu yöntem hem pahalı hem de zaman alıcıydı.

  1940’larda ise kurbağalar gebelik testi için kullanılmaya başlanmıştır. Kadınların idrarı kurbağalara enjekte edilir ve kurbağaların yumurtlama durumuna göre hamilelik belirlenirdi. Bu yöntem daha hızlı ve ucuzdu ancak yine de hayvan kullanımını gerektiriyordu.

  1960’larda ise ilk immünolojik gebelik testi geliştirilmiştir. Bu testte kadınların idrarında bulunan hCG hormonu ile reaksiyona giren antikorlar kullanılırdı. Bu yöntem daha hassas ve güvenilirdi ancak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyordu.

  1970’lerde ise ilk evde kullanılabilen gebelik testi piyasaya sürülmüştür. Bu testte kadınların idrarında bulunan hCG hormonu ile reaksiyona giren kimyasallar kullanılırdı. Bu yöntem daha pratik ve kolaydı ancak sonucun okunması bazen zor olabiliyordu.

  1980’lerden itibaren ise dijital gebelik testleri geliştirilmiştir. Bu testlerde kadınların idrarında bulunan hCG hormonu ile reaksiyona giren sensörler kullanılırdı. Bu yöntem daha net ve doğru sonuç veriyordu ancak daha pahalıydı.

  Gebelik testlerinin özellikleri

  Gebelik testlerinin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre gebelik testleri sınıflandırılabilir. Gebelik testlerinin temel özellikleri şunlardır:

  • Tip: Gebelik testleri idrar ya da kan üzerinden yapılabilir. İdrar testleri evde kullanılabilen ve hCG hormonunun idrarda bulunan seviyesini ölçen testlerdir. Kan testleri ise laboratuvar ortamında yapılabilen ve hCG hormonunun kanda bulunan seviyesini ölçen testlerdir. Kan testleri daha hassas ve erken sonuç verir ancak daha pahalı ve zaman alıcıdır.
  • Zamanlama: Gebelik testleri adet gecikmesinden sonra ya da yumurtlamadan yaklaşık 2 hafta sonra yapılabilir. Çok erken yapılan testler yanlış negatif sonuç verebilir. Çok geç yapılan testler ise yanlış pozitif sonuç verebilir. En doğru sonuç için adet gecikmesinden 1 hafta sonra yapılması tavsiye edilir.
  • Hassasiyet: Gebelik testlerinin hassasiyeti, hCG hormonunu ne kadar düşük seviyede tespit edebildiğini gösterir. Hassasiyeti yüksek olan testler, hamileliği daha erken dönemde belirleyebilir. Hassasiyeti düşük olan testler ise hamileliği daha geç dönemde belirleyebilir. Hassasiyeti yüksek olan testler daha pahalı olabilir.
  • Okunabilirlik: Gebelik testlerinin okunabilirliği, sonucun ne kadar net ve kolay anlaşılabildiğini gösterir. Okunabilirliği yüksek olan testler, sonucu dijital olarak veya renkli sembollerle gösterir. Okunabilirliği düşük olan testler ise sonucu silik veya belirsiz çizgilerle gösterir. Okunabilirliği yüksek olan testler daha pahalı olabilir.

  Gebelik testi nasıl yapılır?

  Gebelik testi yapmak son derece basit bir işlemdir. Sadece aldığınız gebelik testinin içinde yazan talimatları uygulamanız ve kısa bir süre beklemeniz gerekir. Ancak gebelik testi yaparken şu noktalara dikkat etmeniz gerekir:

  • Testi sabah ilk idrarınızla yapmanız daha doğru sonuç verir. Çünkü sabah idrarı daha yoğundur ve hCG hormonu seviyesi daha yüksektir.
  • Testi idrar akışının altına tutmanız yerine, idrarınızı bir kaba yapmanız ve testin ucunu bu kaba daldırmanız daha güvenilirdir. Çünkü idrar akışının altında tutmak, testin fazla ıslanmasına veya az ıslanmasına neden olabilir.
  • Testin sonucunu talimatlarda belirtilen süre içinde okumanız gerekir. Çok erken veya çok geç okumak, yanlış sonuçlara yol açabilir.
  • Testin sonucunu doğal ışıkta veya iyi aydınlatılmış bir ortamda okumanız gerekir. Kötü ışıkta okumak, çizgilerin görünürlüğünü azaltabilir.

  Gebelik testi, hamileliği belirleyen bir hormon olan insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyelerini ölçen bir testtir. Bu hormon, döllenmiş bir yumurtanın rahime yerleşmesinden hemen sonra üretilmeye başlar ve hamilelik süresince artar. Gebelik testleri genellikle idrar ya da kan üzerinden yapılır.

 • İdrar Stribi

  İdrar Stribi: İdrar Testlerinin Yapılmasını Sağlayan Medikal Ürün

  İdrar stribi, idrar testlerinin yapılması için kullanılan medikal bir üründür. İdrar stribi, idrarda bulunan çeşitli bileşenleri ölçen ve renk değiştiren kimyasal göstergeler içeren bir şerittir. İdrar stribi, hastalıkların tespiti, tanısı veya izlenmesi için veya rutin kontrol işlemleri için kullanılır.

  İdrar stribinin tarihçesi

  İdrar stribinin tarihçesi, idrarın hastalıkları belirlemede kullanılmasının tarihçesi ile paraleldir. Antik çağlarda, idrarın rengi, kokusu, tadı ve miktarı gibi özellikleri incelenerek hastalıklar hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Orta çağda ise idrarın görünümüne göre hastalıkların sınıflandırılması için çeşitli tablolar ve kitaplar hazırlanmıştır.

  İdrar stribinin gelişimi

  İdrar stribinin gelişimi, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında, idrarda bulunan glikoz, protein, kan gibi bileşenleri kimyasal yöntemlerle tespit etmek mümkün olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında ise ilk idrar stribi olarak bilinen Ames Diastix piyasaya sürülmüştür. Bu ürün, idrarda bulunan glikoz seviyesini ölçen ve renk değiştiren bir şeritti. Bu ürün şeker hastalığının tanısında kullanılmıştır.

  1960’larda ise ilk çok parametreli idrar stribi olan Ames Multistix geliştirilmiştir. Bu ürün, idrarda bulunan 10 farklı bileşeni ölçen ve renk değiştiren 10 farklı gösterge içeren bir şeritti. Bu ürün böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, karaciğer hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmıştır.

  1970’lerden itibaren ise dijital idrar stribi okuyucuları geliştirilmiştir. Bu cihazlar, idrar stribinin sonucunu otomatik olarak okuyan ve kaydeden sensörler içermektedir. Bu cihazlar daha net ve doğru sonuç vermektedir ancak daha pahalıdır.

  İdrar stribinin özellikleri

  İdrar stribinin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre idrar stribi sınıflandırılabilir. İdrar stribinin temel özellikleri şunlardır:

  • Parametre: İdrar stribinin içerdiği göstergelerin sayısını belirleyen faktördür. Parametre sayısı arttıkça idrar stribi daha çok bileşeni ölçebilir. Örneğin, 2 parametreli bir idrar stribi sadece glikoz ve protein seviyelerini ölçerken, 11 parametreli bir idrar stribi glikoz, protein, kan, bilirubin, ürobilinojen, nitrit, lökosit, pH, özgül ağırlık, keton ve asetona seviyelerini ölçebilir.
  • Hassasiyet: İdrar stribinin bileşenleri ne kadar düşük seviyede tespit edebildiğini gösteren faktördür. Hassasiyeti yüksek olan idrar stribi, bileşenleri daha erken dönemde belirleyebilir. Hassasiyeti düşük olan idrar stribi ise bileşenleri daha geç dönemde belirleyebilir. Hassasiyeti yüksek olan idrar stribi daha pahalı olabilir.
  • Okunabilirlik: İdrar stribinin sonucunun ne kadar net ve kolay anlaşılabildiğini gösteren faktördür. Okunabilirliği yüksek olan idrar stribi, sonucu dijital olarak veya renkli sembollerle gösterir. Okunabilirliği düşük olan idrar stribi ise sonucu silik veya belirsiz çizgilerle gösterir. Okunabilirliği yüksek olan idrar stribi daha pahalı olabilir.

  İdrar stribi nasıl kullanılır?

  İdrar stribi kullanmak son derece basit bir işlemdir. Sadece aldığınız idrar stribinin içinde yazan talimatları uygulamanız ve kısa bir süre beklemeniz gerekir. Ancak idrar stribi kullanırken şu noktalara dikkat etmeniz gerekir:

  • Testi sabah ilk idrarınızla yapmanız daha doğru sonuç verir. Çünkü sabah idrarı daha yoğundur ve bileşenlerin seviyesi daha yüksektir.
  • Testi idrar akışının altına tutmanız yerine, idrarınızı bir kaba yapmanız ve testin ucunu bu kaba daldırmanız daha güvenilirdir. Çünkü idrar akışının altında tutmak, testin fazla ıslanmasına veya az ıslanmasına neden olabilir.
  • Testin sonucunu talimatlarda belirtilen süre içinde okumanız gerekir. Çok erken veya çok geç okumak, yanlış sonuçlara yol açabilir.
  • Testin sonucunu doğal ışıkta veya iyi aydınlatılmış bir ortamda okumanız gerekir. Kötü ışıkta okumak, çizgilerin görünürlüğünü azaltabilir.

  İdrar stribi, idrar testlerinin yapılması için kullanılan medikal bir üründür. İdrar stribi, idrarda bulunan çeşitli bileşenleri ölçen ve renk değiştiren kimyasal göstergeler içeren bir şerittir. İdrar stribi, hastalıkların tespiti, tanısı veya izlenmesi için veya rutin kontrol işlemleri için kullanılır.

 • Kaset Test

  Kaset Test: Hızlı ve Kolay Tanı Yöntemi

  Kaset test, laboratuvar ortamında veya evde kullanılabilen, çeşitli hastalıkların veya durumların tespit edilmesine yarayan bir testtir. Kaset testler genellikle idrar, kan, gaita veya tükürük gibi biyolojik örnekler üzerinden yapılır. Kaset testlerin temel prensibi, örnekte bulunan belirli bir antijen veya antikorun, kaset üzerinde bulunan spesifik bir reaktif ile bağlanması ve renk değişimi ile sonucun gösterilmesidir.

  Kaset testlerin avantajları

  Kaset testlerin birçok avantajı vardır. Bunlar şunlardır:

  • Hızlıdır: Kaset testler sonucu birkaç dakika içinde verir. Bu sayede hastaların tanı ve tedavi süreci hızlanır.
  • Kolaydır: Kaset testler basit bir şekilde uygulanabilir. Özel bir eğitim veya cihaz gerektirmez. Talimatları takip etmek yeterlidir.
  • Ucuzdur: Kaset testler diğer laboratuvar testlerine göre daha ekonomiktir. Bu sayede sağlık harcamaları azalır.
  • Taşınabildir: Kaset testler küçük ve hafif olduğu için kolayca taşınabilir. Bu sayede her yerde kullanılabilir.

  Kaset testlerin çeşitleri

  Kaset testlerin çeşitleri yapılan testin amacına ve kullanılan örneğe göre değişir. Kaset testler genel olarak şu kategorilere ayrılabilir:

  • Gebelik testi: İdrarda bulunan insan koryonik gonadotropin (hCG) hormonunun seviyesini ölçen bir kaset testtir. hCG hormonu gebeliğin başlangıcından sonra plasenta tarafından salgılanır ve idrarda tespit edilebilir. Gebelik testi sonucu pozitif ise gebelik var demektir.
  • Ovulasyon testi: İdrarda bulunan lüteinleştirici hormon (LH) seviyesini ölçen bir kaset testtir. LH hormonu yumurtlama döneminde salgılanır ve idrarda tespit edilebilir. Ovulasyon testi sonucu pozitif ise yumurtlama dönemi başlamış demektir.
  • HIV testi: Kan veya tükürükte bulunan HIV virüsüne karşı üretilen antikorların seviyesini ölçen bir kaset testtir. HIV virüsü AIDS hastalığına neden olan bir virüstür ve kan veya tükürük yoluyla bulaşabilir. HIV testi sonucu pozitif ise HIV enfeksiyonu var demektir.
  • Hepatit C testi: Kan veya serumda bulunan hepatit C virüsüne karşı üretilen antikorların seviyesini ölçen bir kaset testtir. Hepatit C virüsü karaciğer iltihabına neden olan bir virüstür ve kan yoluyla bulaşabilir. Hepatit C testi sonucu pozitif ise hepatit C enfeksiyonu var demektir.
  • Sifiliz testi: Kan veya serumda bulunan sifiliz bakterisine karşı üretilen antikorların seviyesini ölçen bir kaset testtir. Sifiliz bakterisi cinsel yolla bulaşan bir hastalığa neden olan bir bakteridir. Sifiliz testi sonucu pozitif ise sifiliz enfeksiyonu var demektir.
  • Helikobakter pilori testi: Gaitada bulunan helikobakter pilori bakterisinin antijeninin seviyesini ölçen bir kaset testtir. Helikobakter pilori bakterisi mide ülserine ve gastrite neden olan bir bakteridir. Helikobakter pilori testi sonucu pozitif ise helikobakter pilori enfeksiyonu var demektir.
  • Menopoz testi: İdrarda bulunan folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyesini ölçen bir kaset testtir. FSH hormonu yumurtalıkların fonksiyonunu düzenler ve menopoz döneminde yükselir. Menopoz testi sonucu pozitif ise menopoz dönemi başlamış demektir.

  Kaset test, laboratuvar ortamında veya evde kullanılabilen, çeşitli hastalıkların veya durumların tespit edilmesine yarayan bir testtir. Kaset testler genellikle idrar, kan, gaita veya tükürük gibi biyolojik örnekler üzerinden yapılır. Kaset testlerin temel prensibi, örnekte bulunan belirli bir antijen veya antikorun, kaset üzerinde bulunan spesifik bir reaktif ile bağlanması ve renk değişimi ile sonucun gösterilmesidir.

 • Laboratuvar Sarf Malzemeleri

  Laboratuar Sarf Malzemeleri: Laboratuvar İşlemlerinin Vazgeçilmezleri

  Laboratuar sarf malzemeleri, laboratuvarlarda yapılan temel ve standart işlemler için kullanılan malzemelerdir. Değişik materyallerden yapılan ölçüm, taşıma, karıştırma, filtrasyon, ezme, kırma, öğütme, temizleme, ısıtma, damıtma, numune alma, sıvı aktarımı, saklama gibi amaçlı basit yapıdaki malzemelerdir. Laboratuar sarf malzemeleri plastik, kağıt, ahşap, metal, porselen gibi ürünlerden yapılmış genellikle kullanımı basit ürünlerdir.

  Laboratuar sarf malzemelerinin önemi

  Laboratuar sarf malzemelerinin önemi laboratuvarlarda yapılan işlemlerin kalitesi ve güvenliği açısından büyüktür. Laboratuar sarf malzemeleri sayesinde laboratuvarlarda;

  • Örneklerin alınması, saklanması ve taşınması kolaylaşır.
  • Örneklerin analiz edilmesi için gerekli ortamlar sağlanır.
  • Örneklerin bulaşma ve kirlenme riski azalır.
  • Örneklerin miktarı ve özellikleri hassas bir şekilde ölçülür.
  • Örneklerin işlenmesi için gerekli araçlar kullanılır.
  • Örneklerin sonuçları kaydedilir ve raporlanır.

  Laboratuar sarf malzemelerinin çeşitleri

  Laboratuar sarf malzemelerinin çeşitleri laboratuvarlarda yapılan işlemlere ve kullanılan yöntemlere göre değişir. Laboratuar sarf malzemeleri genel olarak şu kategorilere ayrılabilir:

  • Cam malzemeler: Camın ısıya ve kimyasallara dayanıklı olması nedeniyle laboratuvarlarda sıkça kullanılır. Cam malzemeler arasında beher, erlenmayer, balon joje, mezür, deney tüpü, pipet, cam balon, büret gibi ürünler bulunur.
  • Plastik malzemeler: Plastik malzemeler cam malzemelere göre daha ucuz ve kırılmaz olması nedeniyle tercih edilir. Plastik malzemeler arasında petri kabı, santrifüj tüpü, mikrotüp, şırınga, eldiven, maske gibi ürünler bulunur.
  • Metal malzemeler: Metal malzemeler ısıya ve mekanik etkilere dayanıklı olması nedeniyle kullanılır. Metal malzemeler arasında spatül, pense, makas, bunsen beki, tripod gibi ürünler bulunur.
  • Porselen malzemeler: Porselen malzemeler yüksek ısıya dayanıklı olması nedeniyle kullanılır. Porselen malzemeler arasında havan, havalık, kapsül gibi ürünler bulunur.
  • Kağıt malzemeler: Kağıt malzemeler filtreleme ve kaydetme işlemleri için kullanılır. Kağıt malzemeler arasında filtre kağıdı, pH kağıdı, etiket kağıdı gibi ürünler bulunur.
  • Ahşap malzemeler: Ahşap malzemeler ucuz ve doğal olması nedeniyle kullanılır. Ahşap malzemeler arasında spatül, maşa, çubuk gibi ürünler bulunur.

  Laboratuar sarf malzemeleri, laboratuvarlarda yapılan temel ve standart işlemler için kullanılan malzemelerdir. Değişik materyallerden yapılan ölçüm, taşıma, karıştırma, filtrasyon, ezme, kırma, öğütme, temizleme, ısıtma, damıtma, numune alma, sıvı aktarımı, saklama gibi amaçlı basit yapıdaki malzemelerdir. Laboratuar sarf malzemeleri laboratuvarlarda kullanılan cihazların, kimyasalların, kullanım işlevselliği arttırıp görevlilerin her aşamada düzenli ve hassas çalışmalarına imkan verir.

 • Ovülasyon Testi

  Ovülasyon Testi: Yumurtlama Dönemini Belirleyen Hormon Ölçümü

  Ovülasyon testi, yumurtlama dönemini belirleyen bir hormon olan lüteinleştirici hormon (LH) seviyelerini ölçen bir testtir. Bu hormon, yumurtalıklarda bulunan yumurtaların gelişmesini sağlar ve yumurtlama döneminde salgılanır. Ovülasyon testleri genellikle idrar üzerinden yapılır.

  Ovülasyon testlerinin tarihçesi

  Ovülasyon testlerinin tarihçesi, yumurtlama döneminin belirlenmesine yönelik çeşitli yöntemlerin tarihçesi ile paraleldir. Antik çağlarda, kadınların vücut sıcaklığı, servikal mukus, göğüs hassasiyeti gibi belirtileri incelenerek yumurtlama dönemi hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Orta çağda ise kadınların adet döngüsü ve ayın evreleri gibi faktörler kullanılarak yumurtlama dönemi tahmin edilmeye çalışılmıştır.

  Ovülasyon testlerinin gelişimi

  Ovülasyon testlerinin gelişimi, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında, LH hormonunun yumurtlama dönemi ile ilişkisi keşfedilmiştir. 1970’lerde ise ilk evde kullanılabilen ovülasyon testi piyasaya sürülmüştür. Bu test, idrarda bulunan LH hormonu seviyesini ölçen ve renk değiştiren bir şeritti. Bu test, yumurtlama döneminde cinsel ilişki yaşayarak hamile kalmak isteyen kadınlara yardımcı olmuştur.

  1980’lerden itibaren ise dijital ovülasyon testleri geliştirilmiştir. Bu testler, idrarda bulunan LH hormonu seviyesini ölçen ve sonucu dijital olarak gösteren sensörler içermektedir. Bu testler daha net ve doğru sonuç vermektedir ancak daha pahalıdır.

  Ovülasyon testlerinin özellikleri

  Ovülasyon testlerinin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre ovülasyon testleri sınıflandırılabilir. Ovülasyon testlerinin temel özellikleri şunlardır:

  • Tip: Ovülasyon testleri idrar üzerinden yapılabilir. İdrar testleri evde kullanılabilen ve LH hormonunun idrarda bulunan seviyesini ölçen testlerdir.
  • Zamanlama: Ovülasyon testleri adet döngüsünün ortasında yapılabilir. Çok erken veya çok geç yapılan testler yanlış sonuç verebilir. En doğru sonuç için adet döngüsünün uzunluğuna göre hesaplanan günlerde yapılması tavsiye edilir.
  • Hassasiyet: Ovülasyon testlerinin hassasiyeti, LH hormonunu ne kadar düşük seviyede tespit edebildiğini gösterir. Hassasiyeti yüksek olan testler, yumurtlama dönemini daha erken belirleyebilir. Hassasiyeti düşük olan testler ise yumurtlama dönemini daha geç belirleyebilir. Hassasiyeti yüksek olan testler daha pahalı olabilir.
  • Okunabilirlik: Ovülasyon testlerinin okunabilirliği, sonucun ne kadar net ve kolay anlaşılabildiğini gösterir. Okunabilirliği yüksek olan testler, sonucu dijital olarak veya renkli sembollerle gösterir. Okunabilirliği düşük olan testler ise sonucu silik veya belirsiz çizgilerle gösterir. Okunabilirliği yüksek olan testler daha pahalı olabilir.

  Ovülasyon testi nasıl yapılır?

  Ovülasyon testi yapmak son derece basit bir işlemdir. Sadece aldığınız ovülasyon testinin içinde yazan talimatları uygulamanız ve kısa bir süre beklemeniz gerekir. Ancak ovülasyon testi yaparken şu noktalara dikkat etmeniz gerekir:

  • Testi sabah ilk idrarınızla yapmanız gerekmez. Çünkü LH hormonu sabah idrarında daha düşük seviyede olabilir. En iyi sonucu alman için öğleden sonra veya akşam saatlerinde yapmanız önerilir.
  • Testi yapmadan önce 2 saat boyunca sıvı almamanız gerekir. Çünkü çok sıvı almak, idrarınızın seyrelmesine ve LH hormonunun seviyesinin düşmesine neden olabilir.
  • Testin sonucunu talimatlarda belirtilen süre içinde okumanız gerekir. Çok erken veya çok geç okumak, yanlış sonuçlara yol açabilir.
  • Testin sonucunu doğal ışıkta veya iyi aydınlatılmış bir ortamda okumanız gerekir. Kötü ışıkta okumak, çizgilerin görünürlüğünü azaltabilir.

  Ovülasyon testi, yumurtlama dönemini belirleyen bir hormon olan lüteinleştirici hormon (LH) seviyelerini ölçen bir testtir. Bu hormon, yumurtalıklarda bulunan yumurtaların gelişmesini sağlar ve yumurtlama döneminde salgılanır. Ovülasyon testleri genellikle idrar üzerinden yapılır.

 • Ölçüm Cihazları ve Stripler

  Laboratuvar Ölçüm Cihazları ve Stripleri: Laboratuvar Testlerinin Vazgeçilmezleri

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri, laboratuvarlarda yapılan çeşitli testlerde kullanılan cihaz ve malzemelerdir. Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri sayesinde kan, idrar, glikoz, kolesterol, hemoglobin gibi biyolojik parametrelerin değerleri ölçülebilir. Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri, tanı, tedavi ve takip amaçlı kullanılır.

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri nasıl çalışır?

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri genellikle şu parçalardan oluşur:

  • Ölçüm cihazı: Biyolojik parametreleri ölçen ve sonucu ekranda gösteren elektronik bir alettir.
  • Test şeridi: Ölçüm cihazına takılan ve üzerine numune damlatılan plastik bir şerittir. Test şeridi üzerinde biyolojik parametreye duyarlı bir madde bulunur. Bu madde numuneye tepki vererek elektrik akımı üretir. Ölçüm cihazı bu akımı algılayarak biyolojik parametrenin değerini hesaplar.
  • Lancet: Parmak ucunu delmek için kullanılan küçük ve keskin bir iğnedir. Lancet genellikle tek kullanımlık olup, steril bir şekilde paketlenmiştir.
  • Lancet kalemi: Lanceti tutan ve parmağa basınç uygulayan bir kalem şeklindeki alettir. Lancet kalemi ile parmak ucundan küçük bir damla kan alınır.

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve striplerinin kullanımı şu adımları izler:

  • Öncelikle eller yıkanır ve kurulanır.
  • Ölçüm cihazı açılır ve test şeridi takılır.
  • Lancet kalemi hazırlanır ve parmak ucuna yerleştirilir.
  • Lancet kalemi tetiklenerek parmak delinir ve kan damlası çıkartılır.
  • Kan damlası test şeridinin ucuna dokundurulur ve emilmesi beklenir.
  • Ölçüm cihazı biyolojik parametreyi ölçer ve sonucu ekranda gösterir.

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve striplerinin avantajları

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve striplerinin birçok avantajı vardır. Bunlar şunlardır:

  • Hızlıdır: Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri saniyeler içinde sonuç verir. Bu sayede hastaların bekleme süresi kısalmış olur.
  • Kolaydır: Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri basit bir şekilde uygulanabilir. Özel bir eğitim veya cihaz gerektirmez. Talimatları takip etmek yeterlidir.
  • Ucuzdur: Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri diğer laboratuvar testlerine göre daha ekonomiktir. Bu sayede sağlık harcamaları azalır.
  • Taşınabilirdir: Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri küçük ve hafif olduğu için kolayca taşınabilir. Bu sayede her yerde kullanılabilir.

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve striplerinin çeşitleri

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri farklı marka ve modellerde olabilir. Bazı laboratuvar ölçüm cihazları ve striplerinin özellikleri şunlardır:

  • Kan şekeri ölçüm cihazları ve stripleri: Kan şekeri veya glikoz seviyesini ölçen cihaz ve malzemelerdir. Kan şekeri seviyesi, diyabet hastalığının tanı, tedavi ve takibinde önemlidir. Kan şekeri seviyesi çok yüksek veya çok düşük olduğunda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kan şekeri ölçüm cihazları ve stripleri, elektrokimyasal biyosensör teknolojisi ile üretilir. Sadece 1-2 µL parmak kanı ile netice alınabilir. Bir kutuda 25-100 adet sterilize test stribi vardır. Stripler farklı marka ve modellerdeki kan şekeri ölçüm cihazları ile uyumlu olabilir123.
  • Hemoglobin ölçüm cihazları ve stripleri: Hemoglobin veya kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ölçen cihaz ve malzemelerdir. Hemoglobin seviyesi, anemi, polisitemi, enfeksiyon, kansızlık gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde önemlidir. Hemoglobin seviyesi çok yüksek veya çok düşük olduğunda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hemoglobin ölçüm cihazları ve stripleri, elektrokimyasal biyosensör teknolojisi ile üretilir. Sadece 1-10 µL parmak kanı ile netice alınabilir. Bir kutuda 25-50 adet sterilize test stribi vardır. Stripler farklı marka ve modellerdeki hemoglobin ölçüm cihazları ile uyumlu olabilir .
  • Kolesterol ölçüm cihazları ve stripleri: Kolesterol veya kan yağlarının seviyesini ölçen cihaz ve malzemelerdir. Kolesterol seviyesi, kalp damar hastalıkları, inme, hipertansiyon gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde önemlidir. Kolesterol seviyesi çok yüksek veya çok düşük olduğunda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kolesterol ölçüm cihazları ve stripleri, elektrokimyasal biyosensör teknolojisi ile üretilir. Sadece 10-15 µL parmak kanı ile netice alınabilir. Bir kutuda 10-25 adet sterilize test stribi vardır. Stripler farklı marka ve modellerdeki kolesterol ölçüm cihazları ile uyumlu olabilir .

  Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri, laboratuvarlarda yapılan çeşitli testlerde kullanılan cihaz ve malzemelerdir. Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri sayesinde kan, idrar, glikoz, kolesterol, hemoglobin gibi biyolojik parametrelerin değerleri ölçülebilir. Laboratuvar ölçüm cihazları ve stripleri, tanı, tedavi ve takip amaçlı kullanılır.

sayfa başına
Gösterilen 1 - 20 ile 44 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 20 ile 44 arasındaki öğeler

Laboratuvar Cihazları ve Stripleri Nedir ve Neden Önemlidir?

Laboratuvar cihazları ve stripleri, laboratuvarlarda yapılan çeşitli testlerde kullanılan cihaz ve malzemelerdir. Laboratuvar cihazları ve stripleri sayesinde kan, idrar, glikoz, kolesterol, hemoglobin gibi biyolojik parametrelerin değerleri ölçülebilir. Laboratuvar cihazları ve stripleri, tanı, tedavi ve takip amaçlı kullanılır. Laboratuvar cihazları ve stripleri, hem hasta hem de sağlık çalışanları için oldukça önemli bir malzemedir. Çünkü laboratuvar cihazları ve stripleri sayesinde:

 • Hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinilir. Laboratuvar cihazları ve stripleri, hastaların kan şekeri, kolesterol, hemoglobin gibi önemli biyolojik parametrelerini ölçerek hastalıkların erken teşhisine veya risk faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Böylece hastaların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlar.
 • Hastaların tedavi süreci takip edilir. Laboratuvar cihazları ve stripleri, hastaların tedaviye verdiği yanıtı veya ilaçların etkisini ölçerek tedavi planının uygunluğunu veya gerektiğinde değiştirilmesini sağlar. Böylece hastaların tedavi başarısı artar.
 • Hastanelerin veya sağlık kuruluşlarının kalitesi artar. Laboratuvar cihazları ve stripleri, hastanelerin veya sağlık kuruluşlarının hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde test yapmasını sağlar. Böylece hastanelerin veya sağlık kuruluşlarının kalite standartlarını yükseltir.

Laboratuvar Cihazları ve Stripleri Nelerdir?

Laboratuvar cihazları ve stripleri, laboratuvarda yapılan testlere göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak şu kategorilerde sınıflandırılabilir:

 • Ölçüm cihazları: Biyolojik parametreleri ölçen elektronik aletlerdir. Örneğin kan şekeri ölçüm cihazı, kolesterol ölçüm cihazı, hemoglobin ölçüm cihazı gibi.
 • Test stripleri: Ölçüm cihazına takılan ve üzerine numune damlatılan plastik şeritlerdir. Test stripi üzerinde biyolojik parametreye duyarlı bir madde bulunur. Bu madde numuneye tepki vererek elektrik akımı üretir. Ölçüm cihazı bu akımı algılayarak biyolojik parametrenin değerini hesaplar. Örneğin kan şekeri test stripi, kolesterol test stripi, hemoglobin test stripi gibi.
 • Kaset testler: Ölçüm cihazına takılmayan ve üzerine numune damlatılan plastik kasetlerdir. Kaset üzerinde biyolojik parametreye duyarlı bir madde bulunur. Bu madde numuneye tepki vererek renk değiştirir. Renk değişimi biyolojik parametrenin varlığını veya yokluğunu gösterir. Örneğin gebelik kaset testi, HIV kaset testi, hepatit kaset testi gibi.
 • Laboratuvar sarf malzemeleri: Laboratuvarda kullanılan diğer malzemelerdir. Örneğin lancet, lancet kalemi, pipet, petri kabı, mikroskop lamı gibi.

Laboratuvar Cihazları ve Stripleri Fiyatları ve Modelleri

Laboratuvar cihazları ve stripleri fiyatları ve modelleri, ürünün malzemesine, özelliğine, markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterir. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde bulabileceğiniz bazı laboratuvar cihazları ve stripleri modelleri ve fiyatları şöyledir:

 • Kan Şekeri Ölçüm Cihazı ve Stripleri: Kan şekeri ölçüm cihazı, hastaların kan şekeri seviyesini ölçen bir cihazdır. Kan şekeri test stripi, kan şekeri ölçüm cihazına takılan ve üzerine kan damlatılan bir şerittir. Kan şekeri ölçüm cihazı ve stripleri, diyabet hastalarının veya diyabet riski olan kişilerin kan şekerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde IME-DC, ONCALL PLUS gibi markaların kan şekeri ölçüm cihazı ve striplerini bulabilirsiniz.
 • Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Stripleri: Hemoglobin ölçüm cihazı, hastaların hemoglobin seviyesini ölçen bir cihazdır. Hemoglobin test stripi, hemoglobin ölçüm cihazına takılan ve üzerine kan damlatılan bir şerittir. Hemoglobin ölçüm cihazı ve stripleri, anemi hastalarının veya anemi riski olan kişilerin hemoglobin seviyesini kontrol etmelerine yardımcı olur. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde ACON MISSION, BENECHECK gibi markaların hemoglobin ölçüm cihazı ve striplerini bulabilirsiniz.
 • Kaset Testler: Kaset testler, hastaların gebelik, HIV, hepatit gibi biyolojik parametrelerini ölçen testlerdir. Kaset testler, üzerine idrar veya kan damlatılan plastik kasetlerdir. Kaset testler, biyolojik parametrenin varlığını veya yokluğunu renk değişimi ile gösterir. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde LABOQUICK gibi markaların kaset testlerini bulabilirsiniz.

 

 

Laboratuvar cihazları ve stripleri alırken dikkat etmeniz gereken hususlar

 • Laboratuvar cihazlarının ve striplerinin kaliteli, doğru ve güvenilir olmasına dikkat edin.
 • Laboratuvar cihazlarının ve striplerinin kullanım süresine ve son kullanma tarihine dikkat edin.
 • Laboratuvar cihazlarının ve striplerinin markasının ve kalitesinin güvenilir ve tanınmış olmasına dikkat edin.
 • Laboratuvar cihazlarının ve striplerinin fiyatının bütçenize uygun olmasına dikkat edin.

Laboratuvar cihazları ve stripleri, laboratuvarlarda yapılan çeşitli testlerde kullanılan cihaz ve malzemelerdir. Laboratuvar cihazları ve stripleri, hem hasta hem de sağlık çalışanları için oldukça önemli bir malzemedir. Laboratuvar cihazları ve stripleri alırken ürünün malzemesine, özelliğine, markasına, kalitesine ve fiyatına dikkat etmek gerekir. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde laboratuvar cihazları ve stripleri fiyatları ve modelleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü