Whatsapp Sipariş Hattı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ

ASM254

Yeni ürün

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Daha Fazla Detaylar

49,90 TL

49 Adet stok mevcut

- +

 
Daha Fazla Bilgi

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren "Yeni Türk Ticaret Kanunu" kapsamında

  • A4 Ebadında
  • En az 15 yıl saklayacağınızı unutmayınız
  • Otokopili (50x3)
  • 150 Sayfa

 

 

Bu defter;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan ve 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 4 – (1) "e" hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

 

 

e) Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,

 

 

 

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur.

 

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

 

MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

 

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

 

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,

 

saklar.

 

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

 

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

 

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

 

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

Bir Yorum Yaz

Bir Yorum Yaz

 
Yorumlar(0)

Şu anki müşteri yorumları.

Bu ürünü alan müşteriler bunlarıda aldılar:

Menü