Gösterilen 1 - 10 ile 10 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 10 ile 10 arasındaki öğeler
Cerrahi iplikler nelerdir?
   

Cerrahi iplik vücutta meydana gelen kesik, derin yara ve ameliyat sırasında ihtiyaç duyulan dikiş atma veya bağlama gibi işlevlere sahip olan hayati önemdeki bir tıbbi malzemedir. Cerrahi ipliklere tıp dilinde sütür (sutur) adı verilir.

Cerrahi İplik Çeşitleri nelerdir?
   

Doğal ve sentetik olmak üzere 2 çeşittir. Cerrahi iplik yapısı: Monofilament ve örgülü (multifilament) olarak ikiye ayrılır. Dokuda erime düzeyi: Absorbe olabilen ve olamayan olacak şekilde ayrışır. Absorbe olabilen iplikler doğal materyal ve sentetik polimerden üretilir.

Cerrahi İplik Ne İşe Yarar?
   

Cerrahi iplik veya ameliyat ipliği sayesinde vücutta açılan yara dikilir, dokular bir araya getirilir. Kanama dindirilir, dokunun bütünlüğü korunur. Ayrıca protezlerin vücuda eklenip doku ile kaynaşması da cerrahi iplik kullanımı suretiyle gerçekleşir. Kullanım amacına göre değişiklik gösteren cerrahi iplik çeşitleri sayesinde en ince kan damarları bile birbirine bağlanabilir.

Cerrahi İplikler Nasıl Numaralandırılır?
   

Cerrahi iplik numaraları USP (United States Pharmacopoeia) ve EP (Eurpean Pharmacopoeia) olmak üzere iki farklı standarda göre belirlenir. İpliğin numaralandırılması üretimde kullanılan maddenin çapına göre yani cerrahi iplik kalınlıkları göz önünde bulundurularak yapılır. USP standardı EP standardına kıyasla daha çok kullanılır. 2/0 ve 3/0 şeklindeki kodlamalarla ipliğin kalınlığı ifade edilir. Rakam arttıkça kalınlık aynı ölçüde azalır. EP standardında 0.1’den 10 kadar kodlar çeşitlenir.

Cerrahi İplikler: Yaraların Kapanmasında Kullanılan Tıbbi Malzemeler

Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında kullanılan tıbbi malzemelerdir. Cerrahi iplikler, vücutta meydana gelen kesik, yırtık, delik veya ameliyat sırasında açılan yerleri dikmek, bağlamak veya bir araya getirmek için kullanılır. Cerrahi ipliklere tıp dilinde sütür adı verilir. Cerrahi iplikler ile yapılan işleme ise sütürasyon denir.

Cerrahi ipliklerin önemi

Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında önemli bir rol oynar. Yaraların kapanması, hem enfeksiyon riskini azaltır hem de doku iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca yaraların kapanması, estetik açıdan da önemlidir. Yaraların kapanması ile yara izi oluşumu azalır veya önlenir.

Cerrahi ipliklerin çeşitleri

Cerrahi iplikler, farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden yapılabilir. Cerrahi ipliklerin çeşitleri şöyle sınıflandırılabilir:

  • Emilebilir cerrahi iplikler: Vücut tarafından emilen ve zamanla yok olan cerrahi ipliklerdir. Emilebilir cerrahi iplikler, genellikle hızlı iyileşen dokularda kullanılır. Emilebilir cerrahi ipliklerin avantajı, dikiş alınmasına gerek olmamasıdır. Emilebilir cerrahi ipliklerin dezavantajı ise düğüm güvenliğinin daha düşük olması ve alerjik reaksiyonlara neden olabilmesidir. Emilebilir cerrahi iplikler doğal veya sentetik olabilir. Doğal emilebilir cerrahi iplikler hayvan bağırsağından yapılırken, sentetik emilebilir cerrahi iplikler poliglikolik asit, polidioksanon gibi polimerlerden yapılır.
  • Emilmeyen cerrahi iplikler: Vücut tarafından emilmeyen ve kalıcı olan cerrahi ipliklerdir. Emilmeyen cerrahi iplikler, genellikle yavaş iyileşen veya sürekli destek gerektiren dokularda kullanılır. Emilmeyen cerrahi ipliklerin avantajı, düğüm güvenliğinin daha yüksek olması ve alerjik reaksiyonlara daha az neden olmasıdır. Emilmeyen cerrahi ipliklerin dezavantajı ise dikiş alınması gerektiği için ek bir işlem yapılmasıdır. Emilmeyen cerrahi iplikler doğal veya sentetik olabilir. Doğal emilmeyen cerrahi iplikler ipek veya pamuktan yapılırken, sentetik emilmeyen cerrahi iplikler naylon, polipropilen veya çelik telden yapılır.
  • Monofilament cerrahi iplikler: Tek lifli olan cerrahi ipliklerdir. Monofilament cerrahi ipliklerin avantajı, düzgün bir yüzeye sahip olmaları ve kapilerite (yüzeydeki sıvının emilmesi) olmamasıdır. Bu sayede enfeksiyon riski azalır ve doku uyumu artar. Monofilament cerrahi ipliklerin dezavantajı ise daha az esnek olmaları ve daha çok düğüm gerektirmeleridir. Monofilament cerrahi iplikler emilebilir veya emilmeyen olabilir. Emilebilir monofilament cerrahi iplikler polidioksanon gibi polimerlerden yapılırken, emilmeyen monofilament cerrahi iplikler naylon, polipropilen veya çelik telden yapılır.
  • Multifilament cerrahi iplikler: Çok lifli olan cerrahi ipliklerdir. Multifilament cerrahi ipliklerin avantajı, daha esnek olmaları ve daha az düğüm gerektirmeleridir. Bu sayede dikiş atma işlemi daha kolay ve güvenli olur. Multifilament cerrahi ipliklerin dezavantajı ise pürüzlü bir yüzeye sahip olmaları ve kapilerite göstermeleridir. Bu sayede enfeksiyon riski artar ve doku uyumu azalır. Multifilament cerrahi iplikler emilebilir veya emilmeyen olabilir. Emilebilir multifilament cerrahi iplikler hayvan bağırsağı veya poliglikolik asit gibi polimerlerden yapılırken, emilmeyen multifilament cerrahi iplikler ipek, pamuk veya çelik telden yapılır.

Cerrahi iplik nasıl seçilir?

Cerrahi ipliğin seçimi, yapılacak işleme, dikiş atılacak bölgeye, hastanın durumuna ve hekimin tercihine göre değişir. Genel olarak cerrahi iplik seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak dokunun iyileşme süresine uygun olmalıdır. Örneğin, hızlı iyileşen bir dokuda emilebilir bir cerrahi iplik, yavaş iyileşen bir dokuda ise emilmeyen bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak dokunun özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, esnek bir dokuda esnek bir cerrahi iplik, sert bir dokuda ise sert bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak bölgenin görünürlüğüne uygun olmalıdır. Örneğin, estetik açıdan önemli bir bölgede ince ve renksiz bir cerrahi iplik, görünmeyen bir bölgede ise kalın ve renkli bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, hastanın alerji veya enfeksiyon riskine uygun olmalıdır. Örneğin, alerjisi olan bir hastada alerji yapmayan bir cerrahi iplik, enfeksiyon riski yüksek olan bir hastada ise antibakteriyel bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.

Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında kullanılan tıbbi malzemelerdir. Cerrahi iplikler sayesinde yaralar kapatılır, kanamalar durdurulur, enfeksiyonlar önlenir ve doku iyileşmesi sağlanır. Cerrahi ipliklerin farklı özellikleri ve çeşitleri vardır. Cerrahi iplik seçimi ise yapılacak işleme ve hastanın durumuna göre değişir.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü