Blog arşiv

Blog kategorileri

En son yorumlar

Yorum yok

Blog arama

Medikal Malzemeler Nelerdir

Medikal Malzemeler Nelerdir

Sağlık sektöründe kullanılan ve hastalıkların teşhis, tedavi, önlenme, izleme veya hafifletilmesine yardımcı olan ürünlere medikal malzeme denir. Medikal malzemeler, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların hayatını kolaylaştıran, kalitesini artıran ve sağlığını koruyan önemli araçlardır. Medikal malzemelerin çeşitleri, özellikleri, kullanım alanları ve faydaları hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için gereklidir. Bu yazıda, medikal malzemeler nelerdir, nasıl sınıflandırılır, nasıl kullanılır, nasıl temizlenir ve sterilize edilir, nasıl depolanır ve saklanır, nasıl kalite kontrolü yapılır, nasıl yasal düzenlemelere ve standartlara uyulur ve nasıl güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip edilir gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Medikal Malzeme Nedir?

Medikal malzeme, sağlık sektöründe kullanılan ve hastalıkların teşhis, tedavi, önlenme, izleme veya hafifletilmesine yardımcı olan her türlü üründür. Medikal malzemeler, hem tek kullanımlık hem de çok kullanımlık olabilir. Tek kullanımlık medikal malzemeler, bir defa kullanıldıktan sonra atılan veya imha edilen ürünlerdir. Örneğin, enjektörler, flasterler, maske ve eldivenler tek kullanımlık medikal malzemelerdir. Çok kullanımlık medikal malzemeler ise birden fazla defa kullanılabilen ürünlerdir. Örneğin, tansiyon aleti, steteskop, termometre ve nebulizatör çok kullanımlık medikal malzemelerdir.

Medikal Malzemelerin Sınıflandırılması

Medikal malzemelerin sınıflandırılması, ürünlerin özelliklerine, risk düzeylerine ve kullanım amaçlarına göre yapılır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre medikal malzemeler dört sınıfa ayrılır:

 • Sınıf I:

  Düşük riskli medikal malzemelerdir. Örneğin, gazlı bezler, sargı bezleri, pamuklar ve flasterler sınıf I medikal malzemelerdir.
 • Sınıf IIa:

  Orta düzeyde riskli medikal malzemelerdir. Örneğin, kan şeker ölçüm cihazları, kan basınç ölçüm cihazları ve dijital termometreler sınıf IIa medikal malzemelerdir.
 • Sınıf IIb:

  Yüksek düzeyde riskli medikal malzemelerdir. Örneğin, defibrilatörler, ekg cihazları ve pulse oksimetreler sınıf IIb medikal malzemelerdir.
 • Sınıf III:

  Çok yüksek düzeyde riskli medikal malzemelerdir. Örneğin, kalp pilleri, stentler ve yapay eklemler sınıf III medikal malzemelerdir.

Medikal Malzemelerin Kullanım Alanları

Medikal malzemelerin kullanım alanları çok geniş ve çeşitlidir. Medikal malzemeler hem sağlık kurumlarında hem de evde kullanılabilir. Sağlık kurumlarında medikal malzemeler; hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, acil servisler, ameliyathaneler gibi birimlerde kullanılır. Evde medikal malzemeler; kronik hastalıkların takibi, yaraların bakımı, enfeksiyonların önlenmesi, ağrıların giderilmesi gibi amaçlarla kullanılır. Medikal malzemelerin kullanım alanlarına göre farklı özellikler, fonksiyonlar ve kaliteler taşıması gerekir.

Medikal Malzemelerin Önemi ve Faydaları

Medikal malzemelerin önemi ve faydaları saymakla bitmez. Medikal malzemeler, sağlık sektörünün vazgeçilmez unsurlarıdır. Medikal malzemeler sayesinde;

 • Hastalıkların teşhisi daha hızlı, doğru ve kolay yapılır.
 • Hastalıkların tedavisi daha etkili, güvenli ve konforlu yapılır.
 • Hastalıkların önlenmesi ve izlenmesi daha sistemli, verimli ve kaliteli yapılır.
 • Hastalıkların hafifletilmesi ve iyileştirilmesi daha mümkün, umutlu ve başarılı yapılır.
 • Sağlık çalışanlarının iş yükü azalır, performansı artar ve motivasyonu yükselir.
 • Hastaların yaşam kalitesi artar, memnuniyeti yükselir ve sağlığı korunur.

Medikal Malzemelerin Seçimi ve Kullanımı

Medikal malzemelerin seçimi ve kullanımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Medikal malzemelerin seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin ihtiyaca, amaca ve kullanıcıya uygun olması gerekir. Örneğin, bir hastanın kan basıncını ölçmek için tansiyon aleti seçerken, hastanın yaşına, kilosuna ve kol çevresine uygun bir manşet seçmek gerekir.
 • Medikal malzemelerin kaliteli, güvenli ve sertifikalı olması gerekir. Örneğin, bir enjektör seçerken, steril, pürüzsüz, sızdırmaz ve CE işaretli olmasına dikkat etmek gerekir.
 • Medikal malzemelerin kullanım talimatlarına uyulması gerekir. Örneğin, bir termometre kullanırken, cihazın açık olduğundan, pilinin dolu olduğundan, temiz olduğundan ve doğru yerde ölçüm yapıldığından emin olmak gerekir.
 • Medikal malzemelerin bakımı ve onarımı yapılması gerekir. Örneğin, bir nebulizatör kullanırken, cihazın düzenli olarak temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, kurulanması ve arızalanması durumunda yetkili servise götürülmesi gerekir.

Medikal Malzemelerin Temizliği ve Sterilizasyonu

Medikal malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların enfeksiyonlardan korunması için hayati bir öneme sahiptir. Medikal malzemelerin temizliği ve sterilizasyonunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin temizliği için uygun deterjanlar, dezenfektanlar ve su kullanılmalıdır. Temizlik işlemi sırasında eldiven gibi koruyucu ekipmanlar giyilmelidir. Temizlik işleminden sonra medikal malzemeler iyice durulanmalı ve kurulanmalıdır.

Medikal malzemelerin sterilizasyonu için uygun yöntemler seçilmelidir. Sterilizasyon yöntemleri fiziksel (ısı veya radyasyon), kimyasal (gaz veya sıvı) veya biyolojik (plazma veya ozon) olabilir. Sterilizasyon yöntemleri seçilirken, medikal malzemelerin özellikleri, dayanıklılıkları ve uyumlulukları göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Medikal malzemelerin sterilizasyonu sırasında uygun parametreler (sıcaklık, basınç, süre, konsantrasyon vb.) ayarlanmalı ve takip edilmelidir. Sterilizasyon işleminden sonra medikal malzemeler uygun ambalajlara konulmalı ve etiketlenmelidir.
 • Medikal malzemelerin sterilizasyonunun etkinliği kontrol edilmelidir. Kontrol işlemi için biyolojik, kimyasal veya fiziksel göstergeler kullanılabilir. Kontrol işleminden sonra medikal malzemelerin steril olduğundan emin olunmalıdır.

Medikal Malzemelerin Depolanması ve Saklanması

Medikal malzemelerin depolanması ve saklanması, hem medikal malzemelerin kalitesini hem de sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için önemlidir. Medikal malzemelerin depolanması ve saklanmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin depolanması ve saklanması için uygun ortamlar seçilmelidir. Depo ve saklama alanları temiz, kuru, havalandırılmış, aydınlatılmış, güvenli ve erişilebilir olmalıdır. Depo ve saklama alanlarında nem, sıcaklık, ışık, toz, haşere gibi zararlı etkenlerden korunmalıdır.
 • Medikal malzemelerin depolanması ve saklanması için uygun yöntemler uygulanmalıdır. Depolama ve saklama yöntemleri raf, kutu, dolap, torba gibi araçlarla yapılabilir. Depolama ve saklama yöntemleri seçilirken, medikal malzemelerin özellikleri, boyutları, miktarları ve kullanım sıklıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Medikal malzemelerin depolanması ve saklanması için uygun sistemler kurulmalıdır. Depolama ve saklama sistemleri envanter, stok kontrolü, sipariş verme, teslim alma, dağıtma gibi işlemleri kapsamalıdır. Depolama ve saklama sistemleri seçilirken, medikal malzemelerin türleri, son kullanma tarihleri, lot numaraları ve barkodları gibi bilgiler kaydedilmeli ve takip edilmelidir.

Medikal Malzemelerin Son Kullanma Tarihleri ve Kalite Kontrolü

Medikal malzemelerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrolü, hem medikal malzemelerin güvenliğini hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini sağlamak için önemlidir. Medikal malzemelerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrolünde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin son kullanma tarihleri üretici firma tarafından belirlenir ve ambalaj üzerinde belirtilir. Son kullanma tarihi geçen medikal malzemeler kullanılmamalı ve imha edilmelidir.
 • Medikal malzemelerin kalite kontrolü hem üretici firma hem de kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Üretici firma medikal malzemeleri üretmeden önce, üretim sırasında ve üretimden sonra kalite kontrol testleri uygulamalıdır. Kullanıcı ise medikal malzemeleri almadan önce, aldıktan sonra ve kullanmadan önce kalite kontrol testleri uygulamalıdır.
 • Medikal malzemelerin kalite kontrolü için uygun testler seçilmelidir. Kalite kontrol testleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, klinik gibi testler olabilir. Kalite kontrol testleri seçilirken, medikal malzemelerin özellikleri, standartları ve beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Medikal Malzemelerin Yasal Düzenlemeleri ve Standartları

Medikal malzemelerin yasal düzenlemeleri ve standartları, hem medikal malzemelerin uygunluğunu hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini sağlamak için önemlidir. Medikal malzemelerin yasal düzenlemeleri ve standartlarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin yasal düzenlemeleri ülkelere göre farklılık gösterebilir. Türkiye’de medikal malzemelerin yasal düzenlemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir ve uygulanır. Medikal malzemelerin yasal düzenlemeleri üretim, ithalat, ihracat, satış, dağıtım, kullanım, bakım, onarım, imha gibi işlemleri kapsar.
 • Medikal malzemelerin standartları ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir ve uygulanır. Türkiye’de medikal malzemelerin standartları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenir ve uygulanır. Medikal malzemelerin standartları kalite, güvenlik, performans, uyumluluk gibi kriterleri kapsar.
 • Medikal malzemelerin yasal düzenlemelerine ve standartlarına uyulması zorunludur. Yasal düzenlemelere ve standartlara uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Medikal Malzemelerin Güncel Gelişmeleri ve Yenilikleri

Medikal malzemelerin güncel gelişmeleri ve yenilikleri, hem medikal malzemelerin gelişimini hem de sağlık hizmetlerinin iyileşmesini sağlamak için önemlidir. Medikal malzemelerin güncel gelişmeleri ve yeniliklerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Medikal malzemelerin güncel gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip edilmelidir. Güncel gelişmeler ve yenilikler bilimsel yayınlar, kongreler, seminerler, fuarlar, eğitimler gibi kaynaklardan öğrenilebilir.
 • Medikal malzemelerin güncel gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirilmelidir. Güncel gelişmeler ve yenilikler avantajları, dezavantajları, maliyetleri, etkinlikleri, uyumlulukları gibi açılardan değerlendirilmelidir.
 • Medikal malzemelerin güncel gelişmeleri ve yenilikleri uygulanmalıdır. Güncel gelişmeler ve yenilikler uygun olanlar seçilerek kullanılmalıdır. Uygulama sırasında izleme, değerlendirme ve geribildirim yapılmalıdır.

Sonuç

Medikal malzemeler sağlık sektörünün vazgeçilmez unsurlarıdır. Medikal malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için gereklidir. Bu yazıda medikal malzemeler nelerdir, nasıl sınıflandırılır, nasıl kullanılır, nasıl temizlenir ve sterilize edilir, nasıl depolanır ve saklanır, nasıl kalite kontrolü yapılır, nasıl yasal düzenlemelere ve standartlara uyulur ve nasıl güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip edilir gibi soruların cevaplarını verdik. Umarız bu yazı sizin için faydalı olmuştur. Medikal malzemeler hakkında daha fazla bilgi almak ve uygun fiyatlı medikal malzemeler satın almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

 

Yayınlanan 18-07-2023 Tarafından Dr. Fatih Sercan Dere 0 139

Related articles

Sargı Bezi Nedir ve Nasıl Kullanılır? İpuçları ve Öneriler

Sargı bezleri, tıbbi tedavilerde yaraları sararak iyileştirme sürecine yardımcı olan medikal malzemelerdir. Sargı...

Bir yorum bırakCevap bırak

Yorum yazmak için Giriş Yapmalısınız.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü