• Aile Hekimliği Formları

  Aile Hekimliği Formları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  Aile hekimliği formları, aile hekimleri tarafından kullanılan ve aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan belgelerdir. Aile hekimliği formları, aile hekimliği birimlerinde veya aile sağlığı merkezlerinde bulunur. Aile hekimliği formları, farklı tiplerde ve amaçlarda olabilir. Aile hekimliği formları, aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur. Aile hekimliği formları, aile hekimliği hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırır.

  Ayrıca, aile hekimliği formları arasında bebek ve çocuk izlem fişi, gebe ve lohusa izlem fişi, ÇPGD formu, risk değerlendirme formu, aşı kayıt fişi gibi özel formlarda bulunmaktadır. Bu formların amacı, aile hekiminin belirli gruplara yönelik hizmetlerini kaydetmek ve değerlendirmektir. Bu formlar hakkında kısaca bilgi verelim:

  • Bebek ve Çocuk İzlem Fişi: Bu fiş, 0-6 yaş arası bebek ve çocukların aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda doldurulan fiştir. Bu fişte bebeğin veya çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi, doğum kilosu, doğum şekli, anne sütü alımı, ek gıda başlangıcı, büyüme gelişme parametreleri (boy, kilo, baş çevresi), fizik muayene bulguları, aşı durumu, hastalık öyküsü gibi bilgiler yer alır. Bu fişte ayrıca bebeğin veya çocuğun gelişim basamakları (oturma, yürüme, konuşma vb.) değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Gebe ve Lohusa İzlem Fişi: Bu fiş, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınların aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda doldurulan fiştir. Bu fişte kadının kimlik bilgileri, gebelik haftası, gebelik sayısı, düşük sayısı, doğum sayısı, son adet tarihi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca kadının fizik muayene bulguları (tansiyon, nabız, kilo vb.), laboratuvar sonuçları (kan grubu, hemogram vb.), ultrason sonuçları (bebeğin kalp atışı, boyu vb.), tanısı (riskli gebelik vb.) ve tedavisi yer alır. Bu fişte ayrıca kadının doğum şekli (normal veya sezaryen), doğum tarihi ve saati, doğum kilosu ve cinsiyeti gibi bilgiler de yer alır. Bu fişte ayrıca lohusalık dönemindeki kadının fizik muayene bulguları (ateş, kanama, akıntı vb.), emzirme durumu, aşı durumu gibi bilgiler yer alır. Bu fişte ayrıca kadına verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • ÇPGD Formu: Bu form, çocukluk çağı psikososyal gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Bu formda çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi, anne-baba eğitim durumu gibi bilgiler yer alır. Ayrıca çocuğun psikososyal gelişimi ile ilgili sorular yer alır. Bu sorulara göre çocuğun gelişim basamakları (sosyal beceri, dil beceri, bilişsel beceri vb.) belirlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu form, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Risk Değerlendirme Formu: Bu form, aile hekimliği birimine başvuran hastaların sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Bu formda hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın sağlık durumu ile ilgili sorular yer alır. Bu sorulara göre hastanın sağlık riskleri (kardiyovasküler risk, diyabet riski, kanser riski vb.) belirlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu form, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Aşı Kayıt Fişi: Bu fiş, aile hekimliği birimine başvuran hastaların aşı durumlarını kaydetmek için kullanılan bir fiştir. Bu fişte hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken aşılar (kızamık, hepatit B, tetanoz vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu fişte ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.

  Aile Hekimliği Formları Nasıl Doldurulur?

  Aile hekimliği formlarını doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

  • Aile hekimliği formlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Yanlış veya eksik bilgi vermek sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.
  • Aile hekimliği formlarını okunaklı bir şekilde doldurun. Karışık veya silik yazılmış formlar anlaşılmaz veya yanlış yorumlanabilir.
  • Aile hekimliği formlarını güncel tutun. Sağlık durumunuzda veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik olursa, aile hekiminize bildirin ve fişi güncelleyin.
  • Aile hekimliği formlarını saklayın. Formların bir kopyasını kendinizde bulundurun ve gerektiğinde gösterin. Formların kaybolması veya zarar görmesi sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.

  Aile Hekimliği Formları Fiyatları

  Aile hekimliği fişleri, medikal ürünler arasında uygun fiyatlı ve kolay bulunabilen bir üründür. Aile hekimliği fişleri fiyatları ürünün tipine, boyutuna, paketlenme şekline ve satış noktasına göre değişebilir. Genellikle aile hekimliği fişleri fiyatları 1 TL ile 10 TL arasında değişmektedir.

  Aile Hekimliği Formları Nereden Alınır?

  Aile hekimliği formları aile hekimliğine spesifik çalışan internet sitelerinden kolaylıkla alınabilir. Aile hekimliği formları alırken ürünün orijinal olduğundan, güncel olduğundan, kağıt kalitesinin uygun olduğundan  ve paketinin hasarlı olmadığından emin olun.

  Aile Hekimliği Formlarının Avantajları

  Aile hekimliği formları, aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınması olarak birçok avantaja sahiptir. Aile hekimliği formları :

  • Aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur.
  • Aile hekiminin hastalarına daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunmasını sağlar.
  • Aile hekiminin hastalarının sağlık durumunu takip etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini kolaylaştırır.
  • Aile hekiminin hastalarının sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamasını ve paylaşmasını mümkün kılar.

 • Kartlar

  Aile Hekimliği Kartları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  Aile hekimliği kartları, aile hekimleri tarafından kullanılan ve aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan belgelerdir. Aile hekimliği kartları, aile hekimliği birimlerinde veya aile sağlığı merkezlerinde bulunur. Aile hekimliği kartları, farklı tiplerde ve amaçlarda olabilir. Aile hekimliği kartları, aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur. Aile hekimliği kartları, aile hekimliği hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırır.

  Aile Hekimliği Kartları Nelerdir?

  Aile hekimliği kartları, aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

  • Bebek İzlem Randevu Kartı: Bu kart, 0-2 yaş arası bebeklerin aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda kullanılan bir karttır. Bu kartta bebeğin kimlik bilgileri, doğum tarihi, doğum kilosu gibi bilgiler yer alır. Ayrıca bebeğin izlenme tarihleri, büyüme gelişme parametreleri (boy, kilo, baş çevresi), fizik muayene bulguları, aşı durumu gibi bilgiler de yer alır. Bu kartta ayrıca bebeğin gelişim basamakları (oturma, yürüme, konuşma vb.) değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Bebek ve Çocuk Aşı Kartı: Bu kart, 0-6 yaş arası bebek ve çocukların aşı durumlarını kaydetmek için kullanılan bir karttır. Bu kartta bebeğin veya çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca bebeğin veya çocuğun aldığı veya alması gereken aşılar (kızamık, hepatit B, tetanoz vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca bebeğe veya çocuğa verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Difteri ve Tetanoz Aşı Kartı: Bu kart, difteri ve tetanoz hastalıklarına karşı korunmak için yapılan aşıların kaydedildiği bir karttır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken difteri ve tetanoz aşıları ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Erişkin Aşı Kartı: Bu kart, erişkinlerin aşı durumlarını kaydetmek için kullanılan bir karttır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken erişkin aşıları (hepatit B, grip vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Gebe İzleme Randevu Kartı: Bu kart, gebelik dönemindeki kadınların aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda kullanılan bir karttır. Bu kartta kadının kimlik bilgileri, gebelik haftası, gebelik sayısı, düşük sayısı, doğum sayısı, son adet tarihi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca kadının izlenme tarihleri, fizik muayene bulguları (tansiyon, nabız, kilo vb.), laboratuvar sonuçları (kan grubu, hemogram vb.), ultrason sonuçları (bebeğin kalp atışı, boyu vb.), tanısı (riskli gebelik vb.) ve tedavisi yer alır. Bu kartta ayrıca kadına verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Hepatit B Aşı Kartı: Bu kart, hepatit B hastalığına karşı korunmak için yapılan aşıların kaydedildiği bir karttır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken hepatit B aşıları ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Kan Grubu Kartı: Bu kart, hastanın kan grubunu belirlemek için kullanılan bir karttır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın kan grubu ve Rh faktörü yer alır. Bu kartta ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Okul Aşı Kartı: Bu kart, okul çağındaki çocukların aşı durumlarını kaydetmek için kullanılan bir karttır. Bu kartta çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi, okul adı ve sınıfı gibi bilgiler yer alır. Ayrıca çocuğun aldığı veya alması gereken okul aşıları (kızamıkçık-kabakulak-kızamık vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca çocuğa verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
  • Tetanoz Aşı Kartı: Bu kart, tetanoz hastalığına karşı korunmak için yapılan aşıların kaydedildiği bir karttır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken tetanoz aşıları ve aşı tarihleri yer alır. Bu kartta ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu kart, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.

  Aile Hekimliği Kartları Nasıl Doldurulur?

  Aile hekimliği kartlarını doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

  • Aile hekimliği kartlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Yanlış veya eksik bilgi vermek sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.
  • Aile hekimliği kartlarını okunaklı bir şekilde doldurun. Karışık veya silik yazılmış kartlar anlaşılmaz veya yanlış yorumlanabilir.
  • Aile hekimliği kartlarını güncel tutun. Sağlık durumunuzda veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik olursa, aile hekiminize bildirin ve kartı güncelleyin.
 • Protokol Defteri

  Aile Hekimliğinde Kullanılan Defterler

  Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekimleri tarafından kullanılan ve aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan belgelerdir. Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekimliği birimlerinde veya aile sağlığı merkezlerinde bulunur. Aile hekimliğinde kullanılan defterler, farklı tiplerde ve amaçlarda olabilir. Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur. Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekimliği hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırır.

  Ayrıca, aile hekimliğinde kullanılan defterler arasında aile planlaması poliklinik defteri, aşı kayıt defteri, bebek demir D vitamini kayıt defteri, enjeksiyon defteri, gebe lohusa demir kayıt defteri, gelen giden evrak defteri, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defteri, laboratuvar defteri, poliklinik defteri gibi özel defterler de bulunmaktadır. Bu defterlerin amacı, aile hekiminin belirli gruplara veya konulara yönelik hizmetlerini kaydetmek ve değerlendirmektir. Bu defterler hakkında kısaca bilgi verelim:

  • Aile Planlaması Poliklinik Defteri: Bu defter, aile planlaması hizmeti alan hastaların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde hastaların kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastaların aile planlaması yöntemi seçimi (doğum kontrol hapı, spiral vb.), yöntemin başlama ve bitiş tarihleri, yan etkileri ve memnuniyet durumu gibi bilgiler de yer alır. Bu defterde ayrıca hastalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Aşı Kayıt Defteri: Bu defter, aşı hizmeti alan hastaların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde hastaların kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastaların aldıkları veya alacakları aşılar (kızamıkçık-kabakulak-kızamık vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu defterde ayrıca hastalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Bebek Demir D Vitamini Kayıt Defteri: Bu defter, bebeklere demir ve D vitamini takviyesi yapılan durumlarda kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde bebeklerin kimlik bilgileri, doğum tarihi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca bebeklere verilen demir ve D vitamini dozları ve tarihleri yer alır. Bu defterde ayrıca bebeklere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Enjeksiyon Defteri: Bu defter, enjeksiyon hizmeti alan hastaların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde hastaların kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastaların aldıkları veya alacakları enjeksiyonlar (antibiyotik, ağrı kesici vb.) ve enjeksiyon tarihleri yer alır. Bu defterde ayrıca hastalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Gebe Lohusa Demir Kayıt Defteri: Bu defter, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara demir takviyesi yapılan durumlarda kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde kadınların kimlik bilgileri, gebelik haftası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca kadınlara verilen demir dozları ve tarihleri yer alır. Bu defterde ayrıca kadınlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Gelen Giden Evrak Defteri: Bu defter, aile hekimliği birimine gelen veya giden evrakların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde evrakların türü, tarihi, gönderen veya alan kişi veya kurum gibi bilgiler yer alır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri: Bu defter, aile hekimliği biriminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit ve önerilerin kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde aile hekimliği biriminin fiziki durumu, çalışma ortamı, iş ekipmanları, yangın ve acil durum önlemleri gibi konularda yapılan tespit ve öneriler yer alır.
  • Laboratuvar Defteri: Bu defter, laboratuvar hizmeti alan hastaların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde hastaların kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastaların yaptırdıkları veya yaptıracakları laboratuvar tetkikleri (kan şekeri, idrar tahlili vb.) ve tetkik sonuçları yer alır. Bu defterde ayrıca hastalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.
  • Poliklinik Defteri: Bu defter, poliklinik hizmeti alan hastaların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde hastaların kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastaların şikayeti, öyküsü, fizik muayenesi bulguları, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonuçları, tanısı ve tedavisi yer alır. Bu defterde ayrıca hastalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir.

  Aile Hekimliğinde Kullanılan Defterler Nasıl Doldurulur?

  Aile hekimliğinde kullanılan defterleri doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

  • Aile hekimliğinde kullanılan defterleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Yanlış veya eksik bilgi vermek sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.
  • Aile hekimliğinde kullanılan defterleri okunaklı bir şekilde doldurun. Karışık veya silik yazılmış defterler anlaşılmaz veya yanlış yorumlanabilir.
  • Aile hekimliğinde kullanılan defterleri güncel tutun. Sağlık durumunuzda veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik olursa, aile hekiminize bildirin ve defteri güncelleyin.
  • Aile hekimliğinde kullanılan defterleri saklayın. Defterlerin bir kopyasını kendinizde bulundurun ve gerektiğinde gösterin. Defterlerin kaybolması veya zarar görmesi sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.

   Aile Hekimliğinde Kullanılan Defterler Fiyatları

   Aile hekimliğinde kullanılan defterler, medikal ürünler arasında uygun fiyatlı ve kolay bulunabilen bir üründür. Aile hekimliğinde kullanılan defterler fiyatları ürünün tipine, boyutuna, paketlenme şekline ve satış noktasına göre değişebilir. Genellikle aile hekimliğinde kullanılan defterler fiyatları 100 TL ile 250 TL arasında değişmektedir.

   Aile Hekimliğinde Kullanılan Defterler Nereden Alınır?

   Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekimliğine spesifik çalışan internet sitelerinden kolaylıkla alınabilir. Aile hekimliğinde kullanılan defterler alırken ürünün orijinal olduğundan, güncel olduğundan, kağıt kalitesinin iyi olduğundan  ve paketinin hasarlı olmadığından emin olun.

   Aile Hekimliğinde Kullanılan Defterler Avantajları

   Aile hekimliğinde kullanılan defterler, aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınması olarak birçok avantaja sahiptir. Aile hekimliğinde kullanılan defterler:

   • Aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur.
   • Aile hekiminin hastalarına daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunmasını sağlar.
   • Aile hekiminin hastalarının sağlık durumunu takip etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini kolaylaştırır.
   • Aile hekiminin hastalarının sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamasını ve paylaşmasını mümkün kılar.
 • Aile Hekimliği Performans ve Kalite Dokümanları

  ASM Performans ve Kalite Dökümanlarını Bizde Arayın!

  Aile Sağlığı Merkezlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında muhakkak bulunması gerekli olan bazı dokümanlar var. Bu dökümanlar, afişler, flamalar ve diğer malzemeleri birer birer aramak mecburiyetinde değilsiniz. Çünkü sitemizde tamamını tek bir sayfada görüntüleme, dilediğiniz ürünün siparişini verme ve kapınıza kadar gelmesini sağlama şansına sahipsiniz. Sadece ihtiyaç duyduğunuz dokümanları seçin, siparişinizi verin ve senelerce problemsiz bir biçimde kullanın!

  Hepsi Renkli ve Kaliteli Baskılı Afişler!

  Sitemizde satışa çıkarılan tüm asm performans ve kalite dökümanlarının çok uzun süre kullanabileceğinizden emin olabilirsiniz. Çünkü dijital baskı tekniği ile hazırlanmış olan ürünler birkaç ay değil senelerce renkleri solmadan kalabiliyor. Tamamı renkli baskı ile hazırlanan afişler üstünde çizimler de bulunuyor. Önemli bilgilerin ve uyarıların çizimler eşliğinde vurgulanması çok daha akılda kalıcı bir form almasını sağlayabiliyor. Bu yüzden çizimli anlatımların tercih edilmesinde büyük fayda olacaktır.

  Hem A4 Boy Hem de A3 Boy Ürün Seçenekleri

  İhtiyacınıza en ideal ürünü alabilmeniz için seçeneklerinizi yine zengin bir ürün yelpazesi eşliğinde sizlere sunuyoruz. Aynı ürünün isterseniz büyük boy biçiminde isterseniz küçük boy olarak satın alabilirsiniz. Aynı zamanda rehberlik özelliği bulunan çeşitli dökümanları da sitemizde, bu kategori içerisinde inceleyebilirsiniz. Yangın talimatnamesi gibi oldukça önemli olan bilgileri de kurum içerisinde bulundurmak için afiş formunda hazırlanmış ürünlerimiz arasından tercihte bulunabilirsiniz.

 • Aile Hekimliği Tabelaları

  Aile Sağlığı Merkezleri ve Özel Muayenehaneler için Tabela, Kaşe, Kartvizit ve Çerçeve Rehberi

   

  TABELA

  Aile Sağlığı Merkezlerinde hekim ve diğer odaların kapılarında tabelalar bulunur. Bu tabelalar, odaların işlevlerini ve içeriklerini belirtir. Sağlık Bakanlığı, bu tabelaların büyüklük, renk ve yazı tipi gibi özelliklerine belirli standartlar getirmiştir. Bu standartlara uygun olmayan tabelalar, Aile Sağlığı Merkezlerinde kullanılamaz. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmış çeşitli tabelalar bulabilirsiniz. Bu tabelalar şunlardır:

  • Enjeksiyon /Pansuman odası Tabelası
  • Gebe İzlem ve Aile Planlaması Tabelası
  • Bebek Bakım ve Emzirme Alanı Tabelası
  • Bebek / Çocuk Aşılama ve İzlem Odası Tabelası
  • Gebe İzlem ve Üreme Odası Tabelası
  • Muayene Odası Tabelası
  • WC Bay Tabelası
  • WC Bayan Tabelası
  • Engelli WC Bay Tabelası
  • Engelli WC Bayan Tabelası
  • Acil Müdahele Odası Tabelası

  Bu tabelalar, Aile Sağlığı Merkezlerinin düzenli, temiz ve profesyonel bir görünüm kazanmasına katkı sağlar.

  KAŞE

  Kaşe, hekimlerin resmi evraklara imza atarken kullandıkları bir medikal malzemedir. Kaşe üzerinde hekimin adı, soyadı, unvanı, diploma numarası, sicil numarası ve çalıştığı kurumun adı gibi bilgiler yer alır. Kaşe kullanmak, hem hekimin hem de hastanın işini kolaylaştırır. Kaşe ile imzalanan evraklar daha güvenilir ve geçerli olur. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde, farklı boyutlarda ve modellerde kaşeler bulabilirsiniz. Kaşelerimiz şöyledir:

  • Küçük Boy Kaşe
  • Orta Boy Kaşe
  • Büyük Boy Kaşe
  • Cep Kaşesi

  Kaşe siparişi verirken, kaşe üzerine yazılmasını istediğiniz bilgileri sipariş esnasında açıklama veya not bölümüne yazabilirsiniz. Eğer sipariş esnasında bu bilgileri veremediyseniz, 05536578139 nolu whatsapp numarasından veya alevdere@ailehekimialisveris.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

  KARTVİZİT

  Kartvizit, hekimlerin hastalarına iletişim bilgilerini vermek için kullandıkları bir medikal malzemedir. Kartvizit üzerinde hekimin adı, soyadı, unvanı, telefon numarası, e-posta adresi, çalıştığı kurumun adı ve adresi gibi bilgiler yer alır. Kartvizit vermek, hem hekimin hem de hastanın işini kolaylaştırır. Kartvizit ile hastalar hekime daha kolay ulaşabilir ve randevu alabilir. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde, kaliteli ve şık kartvizitler bulabilirsiniz. Kartvizit siparişi verirken, kartvizit üzerine yazılmasını istediğiniz bilgileri sipariş esnasında açıklama veya not bölümüne yazabilirsiniz. Eğer sipariş esnasında bu bilgileri veremediyseniz, 05536578139 nolu whatsapp numarasından veya alevdere@ailehekimialisveris.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

  ÇERÇEVE

  Çerçeve, Aile Sağlığı Merkezlerinde veya Özel Muayenehanelerde duvarlara asılan afişleri korumak ve görsel olarak güzelleştirmek için kullanılan bir medikal malzemedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde veya Özel Muayenehanelerde bazı afişlerin asılması zorunludur. Bunlar, hastaların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve haklarının korunması için gerekli olan afişlerdir. Bazı afişler ise bilgilendirme amaçlı asılabilir. Bu afişler, hastaların sağlık konusunda farkındalık kazanmasına ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine yardımcı olur. Aile Hekimi Alışveriş sitemizde, hem zorunlu hem de bilgilendirme amaçlı afişleri bulabilirsiniz. Bu afişleri korumak ve görsel olarak güzelleştirmek için de çerçevelerimizi kullanabilirsiniz. Çerçevelerimiz şöyledir:

  • Alüminyum A3 Çerçeve
  • Alüminyum A4 Çerçeve
  • Alüminyum 50*70 Çerçeve

  Çerçevelerimiz, alüminyum malzemeden yapılmıştır. Bu sayede paslanmaz, dayanıklı ve hafiftir. Çerçevelerimiz, kolay açılıp kapanabilen klipsli sistemlidir. Bu sayede afişleri kolayca değiştirebilirsiniz. Çerçevelerimiz, Aile Sağlığı Merkezlerinin veya Özel Muayenehanelerin daha düzenli, temiz ve profesyonel bir görünüm kazanmasına katkı sağlar.

   

sayfa başına
Gösterilen 1 - 20 ile 58 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 20 ile 58 arasındaki öğeler

Aile Hekimliğinde Kullanılan Belgeler Nelerdir?

Aile hekimliği, bireylerin sağlık sorunlarını tanıyan, tedavi eden ve önleyen bir sağlık hizmetidir. Aile hekimleri, hastalarını yakından tanır ve onlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır. Aile hekimleri, hastanelerin yoğunluğunu azaltmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için önemli bir rol oynar.

Aile hekimliği merkezleri, aile hekimlerinin hastalarını muayene ettiği ve tedavi ettiği yerlerdir. Aile hekimliği merkezlerinde, aile hekimlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli belgeler bulunur. Bu belgeler, aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınmasını, izlenmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Aile hekimliğinde kullanılan belgeler, genel olarak iki gruba ayrılabilir: formlar, defterler ve kartlar; tabelalar, afişler ve aile hekimliği performans ve kalite dökümanları.

Formlar, Defterler ve Kartlar

Formlar, defterler ve kartlar, aile hekimliği merkezlerinde yapılan muayene, tetkik ve tedavilerin kaydedildiği belgelerdir. Bu belgeler sayesinde hastaların sağlık durumları takip edilir ve gereken hizmetler verilir. Ayrıca bu belgeler istatistiksel veri oluşturmak için de kullanılır.

Aile hekimliğinde kullanılan formlar, defterler ve kartlardan bazıları şunlardır:

 • Reçete: Aile hekiminin hastaya yazdığı ilaç veya tıbbi malzeme listesidir.
 • Sağlık raporu: Aile hekiminin hastanın sağlık durumunu belgelediği rapordur.
 • Poliklinik defteri: Aile hekimliği merkezine başvuran hastaların kimlik bilgileri, şikayetleri, tanıları ve tedavileri gibi bilgilerin kaydedildiği defterdir.
 • Laboratuvar defteri: Aile hekimliği merkezinde yapılan laboratuvar testlerinin sonuçlarının kaydedildiği defterdir.
 • Teftiş denetleme defteri: Aile hekimliği merkezinin teftiş veya denetim sonuçlarının kaydedildiği defterdir.
 • Karar defteri: Aile hekimliği merkezinin aldığı kararların kaydedildiği defterdir.
 • Gelen-giden evrak defteri: Aile hekimliği merkezine gelen veya giden evrakların kaydedildiği defterdir.
 • Aşı kayıt defteri: Aile hekimliği merkezinde yapılan aşıların kimlere yapıldığının kaydedildiği defterdir.
 • Enjeksiyon defteri: Aile hekimliği merkezinde yapılan enjeksiyonların kimlere yapıldığının kaydedildiği defterdir.
 • Bebek ve çocuk aşı kartı: Bebek ve çocukların hangi aşıları aldığının işaretlendiği karttır.
 • Erişkin aşı kartı: Erişkinlerin hangi aşıları aldığının işaretlendiği karttır.
 • Okul aşı kartı: Okul çağındaki çocukların hangi aşıları aldığının işaretlendiği karttır.
 • Tetanoz aşı kartı: Tetanoz aşısı olanların hangi tarihlerde aşı olduklarının işaretlendiği karttır.
 • Hepatit B aşı kartı: Hepatit B aşısı olanların hangi tarihlerde aşı olduklarının işaretlendiği karttır.
 • Kan grubu kartı: Hastaların kan gruplarının belirtildiği karttır.
 • Portör muayene kartı: Portör olan veya olma ihtimali olan hastaların muayene sonuçlarının kaydedildiği karttır.
 • Ria takip kartı: Ria testi yaptıran hastaların takip sonuçlarının kaydedildiği karttır.
 • Diyabet hasta izlem kartı: Diyabet hastalarının izlem sonuçlarının kaydedildiği karttır.
 • Gebe izlem randevu kartı: Gebelerin izlem randevularının belirtildiği karttır.
 • Gebe-lohusa izlem fişi: Gebelerin ve lohusaların izlem sonuçlarının kaydedildiği fiştir.
 • 15-49 yaş kadın izlem fişi: 15-49 yaş arası kadınların izlem sonuçlarının kaydedildiği fiştir.
 • ÇPGD görüşme formu: Çocuklara yönelik psikososyal gelişim desteği verilen görüşmelerin kaydedildiği formdur.

Tabelalar, Afişler ve Aile Hekimliği Performans ve Kalite Dökümanları

Tabelalar, afişler ve aile hekimliği performans ve kalite dökümanları, aile hekimliği merkezlerinin tanıtımını, bilgilendirmesini ve değerlendirilmesini sağlayan belgelerdir. Bu belgeler sayesinde hastaların aile hekimliği hizmetlerinden haberdar olması, hak ve sorumluluklarını bilmesi, memnuniyetini ifade etmesi ve şikayetlerini dile getirmesi sağlanır. Ayrıca bu belgeler aile hekimliği hizmetlerinin performansını ve kalitesini ölçmek ve geliştirmek için de kullanılır.

Aile hekimliğinde kullanılan tabelalar, afişler ve aile hekimliği performans ve kalite dökümanlarından bazıları şunlardır:

 • Aile hekimliği tabelası: Aile hekimliği merkezinin adını, adresini, telefon numarasını, çalışma saatlerini ve acil durum numaralarını gösteren tabeladır.
 • Aile hekimi tabelası: Aile hekiminin adını, soyadını, unvanını, diploma numarasını ve fotoğrafını gösteren tabeladır.
 • Aile sağlığı çalışanı tabelası: Aile sağlığı çalışanının adını, soyadını, unvanını, diploma numarasını ve fotoğrafını gösteren tabeladır.
 • Afişler: Aile hekimliği hizmetleri ile ilgili bilgilendirici, eğitici veya uyarıcı içerikli afişlerdir. Örneğin koruyucu sağlık hizmetleri afişi , el yıkama afişi, doğru emzirme teknikleri afişi, bebek alt değiştirme afişi, yangın güvenlik talimatnmesi,  aşı uygulama teknikleri afişi, çocuklarda yaşa göre normal gelişme gibi konularda afişler bulunabilir.
 • Aile hekimliği performans ve kalite dökümanları: Aile hekimliği hizmetlerinin performansını ve kalitesini ölçmek ve geliştirmek için kullanılan dökümanlardır. Örneğin aylık başarı oranı hesaplaması, hasta memnuniyet anketi, şikayet kutusu gibi dökümanlar bulunabilir.

Aile Hekimliğinde Kullanılan Belgelerin Önemi

Aile hekimliğinde kullanılan belgeler, aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde büyük önem taşır. Bu belgeler sayesinde:

 • Hastaların sağlık durumları kayıt altına alınır ve izlenir.
 • Hastaların sağlık hizmetlerinden haberdar olması ve hak ve sorumluluklarını bilmesi sağlanır.
 • Hastaların memnuniyeti ve şikayetleri ölçülür ve değerlendirilir.
 • Aile hekimliği hizmetlerinin performansı ve kalitesi ölçülür ve geliştirilir.
 • Aile hekimliği hizmetlerinin istatistiksel verileri oluşturulur ve raporlanır.
 • Aile hekimliği hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılır.

Bu nedenle aile hekimliğinde kullanılan belgelerin eksiksiz, doğru, güncel ve düzenli bir şekilde tutulması gerekir. Ayrıca bu belgelerin yasal süreler boyunca arşivlenmesi ve gerektiğinde sunulması gerekir.

Aile Hekimliğinde Kullanılan Belgeler Nereden Temin Edilir?

Aile hekimliğinde kullanılan belgelerin temini için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekir. Bu belgelerin bazıları Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği merkezlerine gönderilir. Bazı belgeler ise aile hekimleri tarafından temin edilir.

Aile hekimliğinde kullanılan belgeleri temin etmek için internet üzerinden online alışveriş yapılabilir. Bu şekilde hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanabilir. Ancak online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

 • Online alışveriş yapılacak sitenin güvenilir olması
 • Online alışveriş yapılacak sitenin kaliteli ürünler sunması
 • Online alışveriş yapılacak sitenin uygun fiyatlar sunması
 • Online alışveriş yapılacak sitenin hızlı kargo ve iade imkanı sunması

Bu hususlara dikkat ederek online alışveriş yapmak isteyen aile hekimleri, dere medikal sitesini tercih edebilirler. Aile Hekimi Alışveriş medikal sitesinde seçkin markaların ürünlerinden oluşan zengin bir aile hekimliği belgeleri yelpazesi bulabilirsiniz. Aile Hekimi Alışveriş medikal sitesinde aile hekimliği belgeleri uygun fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü