Gösterilen 1 - 9 ile 9 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 9 ile 9 arasındaki öğeler
Gebe Lohusa İzlem Formu Nedir?
   

Sağlık ocağı ebesi, bölgesinde yaptığı rutin izleme çalışmaları sırasında tespit ettiği tüm gebeleri izler; bu izlemeleri düzenli olarak kaydeder. Form 005-Gebe- Lohusa İzleme Fişi, sağlık ocaklarında ebe tarafından gerçekleştirilen gebe ve lohusa izlemeleri için temel kayıt formudur.

Bebek Çocuk İzlem Fişi Nedir?
   

0-18 yaş grubu arasında yer alan bebeklerin, çocukların ve ergenlerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir sağlık ve iyilik hali içinde olup olmadığının değerlendirilmesinin yapıldığı izlem fişidir.

ÇPGD Görüşme Formu Nedir?
   

Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanan “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı” ile çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi bütüncül olarak takip edilmektedir. Program ile gebelik döneminden itibaren çocuk 6 yaşına gelene kadar aile sağlığı personeli tarafından izlemleri yapılmaktadır. Bu verilerin işlendiği formdur.

Reçete Nedir?
   

Reçete, doktor, diş hekimi veya veteriner hekim tarafından tedavi amaçlı yazılan ve üzerinde hastaya tavsiye edilen ya da uygun görülen ilaç isimleri yazılı olduğu belgedir. El yazısı, bilgisayar çıktısı ve günümüzde elektronik olarak düzenlenebilir. Eczacı tarafından işleme alınır.

Reçete Kim Yazabilir?
   

Reçete yazma yetkisine sahip olanlar hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimlerdir. sorumluluğu da getirir/yükler. sorunlar hekimin “ihmal” ve “kusuru” olarak değerlendirilir. (hazırlanmasından) eczacı sorumludur.

Aile Hekimliği Formları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Aile hekimliği formları, aile hekimleri tarafından kullanılan ve aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan belgelerdir. Aile hekimliği formları, aile hekimliği birimlerinde veya aile sağlığı merkezlerinde bulunur. Aile hekimliği formları, farklı tiplerde ve amaçlarda olabilir. Aile hekimliği formları, aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur. Aile hekimliği formları, aile hekimliği hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırır.

Ayrıca, aile hekimliği formları arasında bebek ve çocuk izlem fişi, gebe ve lohusa izlem fişi, ÇPGD formu, risk değerlendirme formu, aşı kayıt fişi gibi özel formlarda bulunmaktadır. Bu formların amacı, aile hekiminin belirli gruplara yönelik hizmetlerini kaydetmek ve değerlendirmektir. Bu formlar hakkında kısaca bilgi verelim:

 • Bebek ve Çocuk İzlem Fişi: Bu fiş, 0-6 yaş arası bebek ve çocukların aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda doldurulan fiştir. Bu fişte bebeğin veya çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi, doğum kilosu, doğum şekli, anne sütü alımı, ek gıda başlangıcı, büyüme gelişme parametreleri (boy, kilo, baş çevresi), fizik muayene bulguları, aşı durumu, hastalık öyküsü gibi bilgiler yer alır. Bu fişte ayrıca bebeğin veya çocuğun gelişim basamakları (oturma, yürüme, konuşma vb.) değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
 • Gebe ve Lohusa İzlem Fişi: Bu fiş, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınların aile hekimi tarafından izlendiği durumlarda doldurulan fiştir. Bu fişte kadının kimlik bilgileri, gebelik haftası, gebelik sayısı, düşük sayısı, doğum sayısı, son adet tarihi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca kadının fizik muayene bulguları (tansiyon, nabız, kilo vb.), laboratuvar sonuçları (kan grubu, hemogram vb.), ultrason sonuçları (bebeğin kalp atışı, boyu vb.), tanısı (riskli gebelik vb.) ve tedavisi yer alır. Bu fişte ayrıca kadının doğum şekli (normal veya sezaryen), doğum tarihi ve saati, doğum kilosu ve cinsiyeti gibi bilgiler de yer alır. Bu fişte ayrıca lohusalık dönemindeki kadının fizik muayene bulguları (ateş, kanama, akıntı vb.), emzirme durumu, aşı durumu gibi bilgiler yer alır. Bu fişte ayrıca kadına verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
 • ÇPGD Formu: Bu form, çocukluk çağı psikososyal gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Bu formda çocuğun kimlik bilgileri, doğum tarihi, anne-baba eğitim durumu gibi bilgiler yer alır. Ayrıca çocuğun psikososyal gelişimi ile ilgili sorular yer alır. Bu sorulara göre çocuğun gelişim basamakları (sosyal beceri, dil beceri, bilişsel beceri vb.) belirlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu form, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
 • Risk Değerlendirme Formu: Bu form, aile hekimliği birimine başvuran hastaların sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Bu formda hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın sağlık durumu ile ilgili sorular yer alır. Bu sorulara göre hastanın sağlık riskleri (kardiyovasküler risk, diyabet riski, kanser riski vb.) belirlenir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu form, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.
 • Aşı Kayıt Fişi: Bu fiş, aile hekimliği birimine başvuran hastaların aşı durumlarını kaydetmek için kullanılan bir fiştir. Bu fişte hastanın kimlik bilgileri, yaş, cinsiyet gibi bilgiler yer alır. Ayrıca hastanın aldığı veya alması gereken aşılar (kızamık, hepatit B, tetanoz vb.) ve aşı tarihleri yer alır. Bu fişte ayrıca hastaya verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri de kaydedilir. Bu fiş, aile hekiminin imzası ile geçerlidir.

Aile Hekimliği Formları Nasıl Doldurulur?

Aile hekimliği formlarını doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Aile hekimliği formlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Yanlış veya eksik bilgi vermek sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.
 • Aile hekimliği formlarını okunaklı bir şekilde doldurun. Karışık veya silik yazılmış formlar anlaşılmaz veya yanlış yorumlanabilir.
 • Aile hekimliği formlarını güncel tutun. Sağlık durumunuzda veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik olursa, aile hekiminize bildirin ve fişi güncelleyin.
 • Aile hekimliği formlarını saklayın. Formların bir kopyasını kendinizde bulundurun ve gerektiğinde gösterin. Formların kaybolması veya zarar görmesi sağlık hizmetlerinin aksamasına veya zarar görmesine neden olabilir.

Aile Hekimliği Formları Fiyatları

Aile hekimliği fişleri, medikal ürünler arasında uygun fiyatlı ve kolay bulunabilen bir üründür. Aile hekimliği fişleri fiyatları ürünün tipine, boyutuna, paketlenme şekline ve satış noktasına göre değişebilir. Genellikle aile hekimliği fişleri fiyatları 1 TL ile 10 TL arasında değişmektedir.

Aile Hekimliği Formları Nereden Alınır?

Aile hekimliği formları aile hekimliğine spesifik çalışan internet sitelerinden kolaylıkla alınabilir. Aile hekimliği formları alırken ürünün orijinal olduğundan, güncel olduğundan, kağıt kalitesinin uygun olduğundan  ve paketinin hasarlı olmadığından emin olun.

Aile Hekimliği Formlarının Avantajları

Aile hekimliği formları, aile hekimliği hizmetlerinin kayıt altına alınması olarak birçok avantaja sahiptir. Aile hekimliği formları :

 • Aile hekiminin hastaları ile ilgili bilgileri toplamasına, değerlendirmesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur.
 • Aile hekiminin hastalarına daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunmasını sağlar.
 • Aile hekiminin hastalarının sağlık durumunu takip etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini kolaylaştırır.
 • Aile hekiminin hastalarının sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamasını ve paylaşmasını mümkün kılar.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü