• Bandaj Makası

  Bandaj Makası: Cerrahide ve Pansumanda Kullanılan Kesici Alet

  Bandaj makası, cerrahide ve pansumanda bandaj, alçı, gazlı bez ve diğer medikal malzemeleri kesmek için kullanılan kesici alettir. Bandaj makası, iki metal çubuğun bir ucunun birleştirilmesi ve diğer ucunun kesme yüzeyi oluşturması ile oluşur. Bandaj makası, cilde zarar vermeden kesim yapabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

  Bandaj makasının tarihçesi

  Bandaj makasının tarihçesi, cerrahinin tarihçesi ile paraleldir. Bandaj makasının ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk bandaj makasını kullanan kişi İngiliz cerrah Joseph Lister’dir. Lister, 19. yüzyılın sonlarında bandaj makasını geliştirmiş ve yaraların enfeksiyonunu önlemek için antiseptik pansuman yöntemini uygulamıştır.

  Bandaj makasının gelişimi

  Bandaj makası zaman içinde farklı malzemelerden yapılmıştır. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar bandaj makasının yapımında kullanılmıştır. Ayrıca bandaj makasının uçları ve sapları farklı şekillerde tasarlanmıştır. Örneğin, uçları düz, eğri, sivri, küt veya dişli; sapları düz, kavisli veya yaylı olabilir.

  Bandaj makasının özellikleri

  Bandaj makasının farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre bandaj makasları sınıflandırılabilir. Bandaj makasının temel özellikleri şunlardır:

  • Keskinlik: Bandaj makasının kesme performansını belirleyen faktördür. Keskin bir bandaj makası malzemeleri kolayca keserken, kör bir bandaj makası malzemeleri zorlar ve yırtar.
  • Uzunluk: Bandaj makasının toplam boyunu belirleyen faktördür. Uzun bir bandaj makası daha geniş alanları keserken, kısa bir bandaj makası daha dar alanları keser.
  • Uç şekli: Bandaj makasının uçlarının şeklini belirleyen faktördür. Düz uçlu bir bandaj makası düzgün yüzeyli malzemeleri keserken, eğri uçlu bir bandaj makası yuvarlak yüzeyli malzemeleri keser. Sivri uçlu bir bandaj makası ince ve küçük malzemeleri keserken, küt uçlu bir bandaj makası kalın ve büyük malzemeleri keser. Dişli uçlu bir bandaj makası ise kaygan yüzeyli malzemeleri keser.
  • Sap şekli: Bandaj makasının sapının şeklini belirleyen faktördür. Düz saplı bir bandaj makası daha kolay tutulurken, kavisli saplı bir bandaj makası daha ergonomik olur. Yaylı saplı bir bandaj makası ise daha pratik olur.

  Bandaj makası nasıl seçilir?

  Bandaj makasının seçimi, yapılacak işleme, kesilecek malzemeye, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak bandaj makası seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Bandaj makası, kesilecek malzemenin özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, düzgün yüzeyli bir malzemeyi kesmek için düz uçlu ve keskin bir bandaj makası, yuvarlak yüzeyli bir malzemeyi kesmek için eğri uçlu ve esnek bir bandaj makası tercih edilmelidir.
  • Bandaj makası, kesilecek bölgenin erişilebilirliğine uygun olmalıdır. Örneğin, derin ve dar bir bölgeye ulaşmak için uzun ve sivri uçlu bir bandaj makası, geniş ve açık bir bölgeye ulaşmak için kısa ve küt uçlu bir bandaj makası tercih edilmelidir.
  • Bandaj makası, hekimin eline uygun olmalıdır. Örneğin, küçük ve ince bir ele sahip olan hekim için küçük ve hafif bir bandaj makası, büyük ve kalın bir ele sahip olan hekim için büyük ve ağır bir bandaj makası tercih edilmelidir.

  Bandaj makası, cerrahide ve pansumanda bandaj, alçı, gazlı bez ve diğer medikal malzemeleri kesmek için kullanılan kesici alettir. Bandaj makası, cilde zarar vermeden kesim yapabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

 • Bisturi Uçları

  Bisturi Uçları: Cerrahide Kullanılan Keskin Aletler

  Bisturi uçları, cerrahide keskin ve hassas bir kesim yapmak için kullanılan aletlerdir. Bisturi uçları, bisturi sapına takılarak kullanılır. Bisturi uçları, deri üzerinde küçük bir kesim yapmak veya bir ameliyat sırasında dokuları kesmek için kullanılabilir.

  Bisturi uçlarının tarihçesi

  Bisturi uçlarının tarihçesi, cerrahinin tarihçesi ile paraleldir. Bisturi uçlarının ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk bisturi uçlarını kullanan kişi Antik Yunan hekimi Hipokrat’tır. Hipokrat, MÖ 5. yüzyılda metal bisturi uçları kullanmıştır.

  Bisturi uçlarının gelişimi

  Bisturi uçları zaman içinde farklı malzemelerden yapılmıştır. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar bisturi uçlarının yapımında kullanılmıştır. Ayrıca bisturi uçlarının şekilleri ve numaraları farklılaşmıştır. Örneğin, bisturi uçları 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralara sahip olabilir.

  Bisturi uçlarının özellikleri

  Bisturi uçlarının farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre bisturi uçları sınıflandırılabilir. Bisturi uçlarının temel özellikleri şunlardır:

  • Keskinlik: Bisturi uçlarının kesme performansını belirleyen faktördür. Keskin bir bisturi ucu malzemeleri kolayca keserken, kör bir bisturi ucu malzemeleri zorlar ve yırtar.
  • Şekil: Bisturi uçlarının ucunun şeklini belirleyen faktördür. Düz bir bisturi ucu düzgün yüzeyli malzemeleri keserken, eğri bir bisturi ucu yuvarlak yüzeyli malzemeleri keser. Sivri bir bisturi ucu ince ve küçük malzemeleri keserken, küt bir bisturi ucu kalın ve büyük malzemeleri keser.
  • Numara: Bisturi uçlarının boyutunu belirleyen faktördür. Küçük numaralı bir bisturi ucu daha küçük ve ince olurken, büyük numaralı bir bisturi ucu daha büyük ve kalın olur.

  Bisturi ucu nasıl seçilir?

  Bisturi ucu seçimi, yapılacak işleme, kesilecek malzemeye, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak bisturi ucu seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Bisturi ucu, kesilecek malzemenin özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, düzgün yüzeyli bir malzemeyi kesmek için düz ve keskin bir bisturi ucu, yuvarlak yüzeyli bir malzemeyi kesmek için eğri ve esnek bir bisturi ucu tercih edilmelidir.
  • Bisturi ucu, kesilecek bölgenin erişilebilirliğine uygun olmalıdır. Örneğin, derin ve dar bir bölgeye ulaşmak için uzun ve sivri bir bisturi ucu, geniş ve açık bir bölgeye ulaşmak için kısa ve küt bir bisturi ucu tercih edilmelidir.
  • Bisturi ucu, bisturi sapına uygun olmalıdır. Örneğin, 10, 11, 12 ve 15 numaralı bisturi uçları için 3 numaralı bisturi sapı, 18, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı bisturi uçları için 4 numaralı bisturi sapı tercih edilmelidir.

  Bisturi uçları, cerrahide keskin ve hassas bir kesim yapmak için kullanılan aletlerdir. Bisturi uçları, bisturi sapına takılarak kullanılır. Bisturi uçları, deri üzerinde küçük bir kesim yapmak veya bir ameliyat sırasında dokuları kesmek için kullanılabilir.

 • Cerrahi İplikler

  Cerrahi İplikler: Yaraların Kapanmasında Kullanılan Tıbbi Malzemeler

  Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında kullanılan tıbbi malzemelerdir. Cerrahi iplikler, vücutta meydana gelen kesik, yırtık, delik veya ameliyat sırasında açılan yerleri dikmek, bağlamak veya bir araya getirmek için kullanılır. Cerrahi ipliklere tıp dilinde sütür adı verilir. Cerrahi iplikler ile yapılan işleme ise sütürasyon denir.

  Cerrahi ipliklerin önemi

  Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında önemli bir rol oynar. Yaraların kapanması, hem enfeksiyon riskini azaltır hem de doku iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca yaraların kapanması, estetik açıdan da önemlidir. Yaraların kapanması ile yara izi oluşumu azalır veya önlenir.

  Cerrahi ipliklerin çeşitleri

  Cerrahi iplikler, farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden yapılabilir. Cerrahi ipliklerin çeşitleri şöyle sınıflandırılabilir:

  • Emilebilir cerrahi iplikler: Vücut tarafından emilen ve zamanla yok olan cerrahi ipliklerdir. Emilebilir cerrahi iplikler, genellikle hızlı iyileşen dokularda kullanılır. Emilebilir cerrahi ipliklerin avantajı, dikiş alınmasına gerek olmamasıdır. Emilebilir cerrahi ipliklerin dezavantajı ise düğüm güvenliğinin daha düşük olması ve alerjik reaksiyonlara neden olabilmesidir. Emilebilir cerrahi iplikler doğal veya sentetik olabilir. Doğal emilebilir cerrahi iplikler hayvan bağırsağından yapılırken, sentetik emilebilir cerrahi iplikler poliglikolik asit, polidioksanon gibi polimerlerden yapılır.
  • Emilmeyen cerrahi iplikler: Vücut tarafından emilmeyen ve kalıcı olan cerrahi ipliklerdir. Emilmeyen cerrahi iplikler, genellikle yavaş iyileşen veya sürekli destek gerektiren dokularda kullanılır. Emilmeyen cerrahi ipliklerin avantajı, düğüm güvenliğinin daha yüksek olması ve alerjik reaksiyonlara daha az neden olmasıdır. Emilmeyen cerrahi ipliklerin dezavantajı ise dikiş alınması gerektiği için ek bir işlem yapılmasıdır. Emilmeyen cerrahi iplikler doğal veya sentetik olabilir. Doğal emilmeyen cerrahi iplikler ipek veya pamuktan yapılırken, sentetik emilmeyen cerrahi iplikler naylon, polipropilen veya çelik telden yapılır.
  • Monofilament cerrahi iplikler: Tek lifli olan cerrahi ipliklerdir. Monofilament cerrahi ipliklerin avantajı, düzgün bir yüzeye sahip olmaları ve kapilerite (yüzeydeki sıvının emilmesi) olmamasıdır. Bu sayede enfeksiyon riski azalır ve doku uyumu artar. Monofilament cerrahi ipliklerin dezavantajı ise daha az esnek olmaları ve daha çok düğüm gerektirmeleridir. Monofilament cerrahi iplikler emilebilir veya emilmeyen olabilir. Emilebilir monofilament cerrahi iplikler polidioksanon gibi polimerlerden yapılırken, emilmeyen monofilament cerrahi iplikler naylon, polipropilen veya çelik telden yapılır.
  • Multifilament cerrahi iplikler: Çok lifli olan cerrahi ipliklerdir. Multifilament cerrahi ipliklerin avantajı, daha esnek olmaları ve daha az düğüm gerektirmeleridir. Bu sayede dikiş atma işlemi daha kolay ve güvenli olur. Multifilament cerrahi ipliklerin dezavantajı ise pürüzlü bir yüzeye sahip olmaları ve kapilerite göstermeleridir. Bu sayede enfeksiyon riski artar ve doku uyumu azalır. Multifilament cerrahi iplikler emilebilir veya emilmeyen olabilir. Emilebilir multifilament cerrahi iplikler hayvan bağırsağı veya poliglikolik asit gibi polimerlerden yapılırken, emilmeyen multifilament cerrahi iplikler ipek, pamuk veya çelik telden yapılır.

  Cerrahi iplik nasıl seçilir?

  Cerrahi ipliğin seçimi, yapılacak işleme, dikiş atılacak bölgeye, hastanın durumuna ve hekimin tercihine göre değişir. Genel olarak cerrahi iplik seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak dokunun iyileşme süresine uygun olmalıdır. Örneğin, hızlı iyileşen bir dokuda emilebilir bir cerrahi iplik, yavaş iyileşen bir dokuda ise emilmeyen bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak dokunun özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, esnek bir dokuda esnek bir cerrahi iplik, sert bir dokuda ise sert bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, dikiş atılacak bölgenin görünürlüğüne uygun olmalıdır. Örneğin, estetik açıdan önemli bir bölgede ince ve renksiz bir cerrahi iplik, görünmeyen bir bölgede ise kalın ve renkli bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.
  • Cerrahi iplik, hastanın alerji veya enfeksiyon riskine uygun olmalıdır. Örneğin, alerjisi olan bir hastada alerji yapmayan bir cerrahi iplik, enfeksiyon riski yüksek olan bir hastada ise antibakteriyel bir cerrahi iplik tercih edilmelidir.

  Cerrahi iplikler, yaraların kapanmasında kullanılan tıbbi malzemelerdir. Cerrahi iplikler sayesinde yaralar kapatılır, kanamalar durdurulur, enfeksiyonlar önlenir ve doku iyileşmesi sağlanır. Cerrahi ipliklerin farklı özellikleri ve çeşitleri vardır. Cerrahi iplik seçimi ise yapılacak işleme ve hastanın durumuna göre değişir.

 • Cerrahi Makas

  Cerrahi Makaslar: Ameliyatlarda Kullanılan Kesici Aletler

  Cerrahi makaslar, ameliyatlarda dokuları kesmek veya ayırmak için kullanılan kesici aletlerdir. Cerrahi makaslar, farklı şekil, boyut ve özelliklere sahip olabilir. Cerrahi makasların seçimi, yapılacak işleme, kesilecek dokuya, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir.

  Cerrahi makasların tarihçesi

  Cerrahi makasların tarihçesi, cerrahinin tarihçesi ile paraleldir. Cerrahi makasların ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk cerrahi makas kullanan kişi Hint hekim Sushruta’dır. Sushruta, MÖ 6. yüzyılda metal yapraklardan yapılmış cerrahi makasları kullanmıştır.

  Cerrahi makasların gelişimi

  Cerrahi makaslar zaman içinde farklı malzemelerden yapılmıştır. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar cerrahi makasların yapımında kullanılmıştır. Ayrıca cerrahi makasların uçları ve sapları farklı şekillerde tasarlanmıştır. Örneğin, uçları sivri, küt veya karışık; sapları düz, kavisli veya açılı olabilir.

  Cerrahi makasların özellikleri

  Cerrahi makasların farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre cerrahi makaslar sınıflandırılabilir. Cerrahi makasların temel özellikleri şunlardır:

  • Keskinlik: Cerrahi makasın kesme performansını belirleyen faktördür. Keskin bir cerrahi makas dokuyu kolayca keserken, kör bir cerrahi makas dokuyu zorlar ve yırtar.
  • Uzunluk: Cerrahi makasın toplam boyunu belirleyen faktördür. Uzun bir cerrahi makas daha derin yerlere ulaşabilirken, kısa bir cerrahi makas daha hassas kesimler yapabilir.
  • Uç şekli: Cerrahi makasın uçlarının şeklini belirleyen faktördür. Sivri uçlu bir cerrahi makas daha ince ve hassas dokuları keserken, küt uçlu bir cerrahi makas daha kalın ve sert dokuları keser. Karışık uçlu bir cerrahi makas ise hem sivri hem de küt uçlara sahiptir.
  • Sap şekli: Cerrahi makasın sapının şeklini belirleyen faktördür. Düz saplı bir cerrahi makas daha kolay tutulurken, kavisli saplı bir cerrahi makas daha ergonomik olur. Açılı saplı bir cerrahi makas ise daha zor ulaşılan yerlere girmeyi sağlar.

  Cerrahi makas nasıl seçilir?

  Cerrahi makasın seçimi, yapılacak işleme, kesilecek dokuya, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak cerrahi makas seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Cerrahi makas, kesilecek dokunun özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, ince ve hassas bir dokuyu kesmek için sivri uçlu ve kısa bir cerrahi makas, kalın ve sert bir dokuyu kesmek için küt uçlu ve uzun bir cerrahi makas tercih edilmelidir.
  • Cerrahi makas, kesilecek bölgenin erişilebilirliğine uygun olmalıdır. Örneğin, derin ve dar bir bölgeye ulaşmak için kavisli saplı ve açılı uçlu bir cerrahi makas, geniş ve açık bir bölgeye ulaşmak için düz saplı ve düz uçlu bir cerrahi makas tercih edilmelidir.
  • Cerrahi makas, hekimin eline uygun olmalıdır. Örneğin, küçük ve ince bir ele sahip olan hekim için küçük ve hafif bir cerrahi makas, büyük ve kalın bir ele sahip olan hekim için büyük ve ağır bir cerrahi makas tercih edilmelidir.

  Cerrahi makaslar, ameliyatlarda kullanılan kesici aletlerdir. Cerrahi makaslar, dokuları kesmek veya ayırmak için kullanılır. Cerrahi makaslar, farklı şekil, boyut ve özelliklere sahip olabilir. Cerrahi makasların seçimi, yapılacak işleme, kesilecek dokuya, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir.

 • Cerrahi Set

  Cerrahi Set: Cerrahide Kullanılan Aletlerin Topluluğu

  Cerrahi set, birden fazla cerrahi aletin bir araya toplandığı setlere denmektedir. Cerrahi setler, içerinde bulunan parçalara ve malzeme sayısına göre farklılık göstermektedir. Cerrahi setler, operasyonlarda, pansumanlarda ya da dikiş atma gibi işlemlerde kullanılacak şekilde içeriği ayarlanmaktadır.

  Cerrahi setlerin tarihçesi

  Cerrahi setlerin tarihçesi, cerrahinin tarihçesi ile paraleldir. Cerrahi setlerin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk cerrahi setleri kullanan kişi Antik Mısır hekimi İmhotep’tir. İmhotep, MÖ 27. yüzyılda metal cerrahi aletleri bir araya getirerek cerrahi setler oluşturmuştur.

  Cerrahi setlerin gelişimi

  Cerrahi setler zaman içinde farklı malzemelerden ve aletlerden oluşmuştur. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar cerrahi setlerin yapımında kullanılmıştır. Ayrıca cerrahi setlerin içerikleri ve sayıları farklılaşmıştır. Örneğin, cerrahi setler basit veya kompleks olabilir; küçük veya büyük olabilir; tek kullanımlık veya sterilize edilebilir olabilir.

  Cerrahi setlerin özellikleri

  Cerrahi setlerin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre cerrahi setler sınıflandırılabilir. Cerrahi setlerin temel özellikleri şunlardır:

  • İçerik: Cerrahi setlerin içinde bulunan cerrahi aletleri belirleyen faktördür. Cerrahi aletler kesme, diseksiyon, kavrama, tutma, geri çekme veya dikiş atma gibi işlevleri yerine getiren araçlar veya cihazlardır. Örneğin, bir cerrahi set içinde makas, bisturi ucu, bisturi sapı, penset, portegü, ekartör gibi aletler bulunabilir.
  • Sayı: Cerrahi setlerin içinde bulunan cerrahi aletlerin sayısını belirleyen faktördür. Cerrahi aletlerin sayısı yapılacak işleme ve hekimin tercihine göre değişir. Örneğin, bir cerrahi set içinde 10 adet bisturi ucu veya 5 adet makas bulunabilir.
  • Tip: Cerrahi setlerin tek kullanımlık veya sterilize edilebilir olmasını belirleyen faktördür. Tek kullanımlık cerrahi setler bir defa kullanılıp atılırken, sterilize edilebilir cerrahi setler tekrar tekrar kullanılabilir.

  Cerrahi set nasıl seçilir?

  Cerrahi set seçimi, yapılacak işleme, kesilecek malzemeye, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak cerrahi set seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Cerrahi set, yapılacak işleme uygun olmalıdır. Örneğin, bir dikiş atma işlemi için dikiş seti, bir pansuman işlemi için pansuman seti, bir ria işlemi için ria seti tercih edilmelidir.
  • Cerrahi set, kesilecek malzemenin özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, deri üzerinde bir kesim yapmak için keskin ve ince bir bisturi ucu, alçı üzerinde bir kesim yapmak için küt ve kalın bir bandaj makası tercih edilmelidir.
  • Cerrahi set, hekimin eline uygun olmalıdır. Örneğin, küçük ve ince bir ele sahip olan hekim için küçük ve hafif bir cerrahi set, büyük ve kalın bir ele sahip olan hekim için büyük ve ağır bir cerrahi set tercih edilmelidir.

  Cerrahi set, birden fazla cerrahi aletin bir araya toplandığı setlere denmektedir. Cerrahi setler, içerinde bulunan parçalara ve malzeme sayısına göre farklılık göstermektedir. Cerrahi setler, operasyonlarda, pansumanlarda ya da dikiş atma gibi işlemlerde kullanılacak şekilde içeriği ayarlanmaktadır.

 • Penset

  Penset: Cerrahi Müdahalelerde Kullanılan Kavrama Aleti

  Penset, cerrahi müdahalelerde ve pansuman işlemlerinde kullanılan kavrama aletidir. Penset, iki metal çubuğun bir ucunun birleştirilmesi ve diğer ucunun kavrama yüzeyi oluşturması ile oluşur. Penset, dokuları, sütürleri, iğneleri, cımbızları veya diğer küçük nesneleri tutmak için kullanılır.

  Pensetin tarihçesi

  Pensetin tarihçesi, cerrahinin tarihçesi ile paraleldir. Pensetin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk penset kullanan kişi Mısır hekimi Imhotep’tir. Imhotep, MÖ 27. yüzyılda metal pensetleri kullanmıştır.

  Pensetin gelişimi

  Penset zaman içinde farklı malzemelerden yapılmıştır. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar pensetin yapımında kullanılmıştır. Ayrıca pensetin uçları ve sapları farklı şekillerde tasarlanmıştır. Örneğin, uçları düz, eğri, sivri, küt veya dişli; sapları düz, kavisli veya yaylı olabilir.

  Pensetin özellikleri

  Pensetin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre pensetler sınıflandırılabilir. Pensetin temel özellikleri şunlardır:

  • Kavrama: Pensetin tutma performansını belirleyen faktördür. Kuvvetli bir kavramaya sahip olan penset nesneleri kolayca tutarken, zayıf bir kavramaya sahip olan penset nesneleri kaydırabilir veya bırakabilir.
  • Uzunluk: Pensetin toplam boyunu belirleyen faktördür. Uzun bir penset daha derin yerlere ulaşabilirken, kısa bir penset daha hassas tutuşlar yapabilir.
  • Uç şekli: Pensetin uçlarının şeklini belirleyen faktördür. Düz uçlu bir penset düzgün yüzeyli nesneleri tutarken, eğri uçlu bir penset yuvarlak yüzeyli nesneleri tutar. Sivri uçlu bir penset ince ve küçük nesneleri tutarken, küt uçlu bir penset kalın ve büyük nesneleri tutar. Dişli uçlu bir penset ise kaygan yüzeyli nesneleri tutar.
  • Sap şekli: Pensetin sapının şeklini belirleyen faktördür. Düz saplı bir penset daha kolay tutulurken, kavisli saplı bir penset daha ergonomik olur. Yaylı saplı bir penset ise daha pratik olur.

  Penset nasıl seçilir?

  Pensetin seçimi, yapılacak işleme, tutulacak nesneye, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak penset seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Penset, tutulacak nesnenin özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, düzgün yüzeyli bir nesneyi tutmak için düz uçlu ve kuvvetli kavramalı bir penset, yuvarlak yüzeyli bir nesneyi tutmak için eğri uçlu ve esnek kavramalı bir penset tercih edilmelidir.
  • Penset, tutulacak bölgenin erişilebilirliğine uygun olmalıdır. Örneğin, derin ve dar bir bölgeye ulaşmak için uzun ve sivri uçlu bir penset, geniş ve açık bir bölgeye ulaşmak için kısa ve küt uçlu bir penset tercih edilmelidir.
  • Penset, hekimin eline uygun olmalıdır. Örneğin, küçük ve ince bir ele sahip olan hekim için küçük ve hafif bir penset, büyük ve kalın bir ele sahip olan hekim için büyük ve ağır bir penset tercih edilmelidir.

  Penset, cerrahi müdahalelerde ve pansuman işlemlerinde kullanılan kavrama aletidir. Penset, dokuları, sütürleri, iğneleri, cımbızları veya diğer küçük nesneleri tutmak için kullanılır. Pensetin farklı şekil, boyut ve özelliklere sahip olabilir. Pensetin seçimi, yapılacak işleme, tutulacak nesneye, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir.

 • Ria Seti

  Ria Seti: Rahim İçi Araç Uygulamasında Kullanılan Aletler

  Ria seti, rahim içi araç (RIA) uygulamasında kullanılan cerrahi aletlerin bir araya toplandığı setlere denmektedir. Ria seti, rahim içi araçların rahatlıkla uygulanabilmesini sağlayan aletleri kapsamaktadır. Ria seti, medikal paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilmiştir.

  Ria setlerinin tarihçesi

  Ria setlerinin tarihçesi, rahim içi araçların tarihçesi ile paraleldir. Rahim içi araçlar, doğum kontrolü amacıyla rahim içine yerleştirilen küçük ve esnek cihazlardır. Rahim içi araçların ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre ilk rahim içi araçları kullanan kişi Antik Mısır hekimi Petrie’tir. Petrie, MÖ 18. yüzyılda bakır tellerden yapılmış rahim içi araçları uygulamıştır.

  Ria setlerinin gelişimi

  Ria setleri zaman içinde farklı aletlerden oluşmuştur. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum gibi metaller ve alaşımlar ria setlerinin yapımında kullanılmıştır. Ayrıca ria setlerinin içerikleri ve sayıları farklılaşmıştır. Örneğin, ria setleri basit veya kompleks olabilir; küçük veya büyük olabilir; tek kullanımlık veya sterilize edilebilir olabilir.

  Ria setlerinin özellikleri

  Ria setlerinin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre ria setleri sınıflandırılabilir. Ria setlerinin temel özellikleri şunlardır:

  • İçerik: Ria setlerinin içinde bulunan cerrahi aletleri belirleyen faktördür. Cerrahi aletler rahim içi araç uygulamasında kesme, ölçme, kavrama, tutma veya yerleştirme gibi işlevleri yerine getiren araçlar veya cihazlardır. Örneğin, bir ria seti içinde tenekulum, histerometri, forester pensi, vaginal spekulum, uterus makası ve pean pensi gibi aletler bulunabilir.
  • Sayı: Ria setlerinin içinde bulunan cerrahi aletlerin sayısını belirleyen faktördür. Cerrahi aletlerin sayısı yapılacak işleme ve hekimin tercihine göre değişir. Örneğin, bir ria seti içinde 6 adet cerrahi alet veya 10 adet cerrahi alet bulunabilir.
  • Tip: Ria setlerinin tek kullanımlık veya sterilize edilebilir olmasını belirleyen faktördür. Tek kullanımlık ria setleri bir defa kullanılıp atılırken, sterilize edilebilir ria setleri tekrar tekrar kullanılabilir.

  Ria seti nasıl seçilir?

  Ria seti seçimi, yapılacak işleme, uygulanacak rahim içi araca, hekimin tercihine ve becerisine göre değişir. Genel olarak ria seti seçiminde şu kriterler göz önünde bulundurulur:

  • Ria seti, yapılacak işleme uygun olmalıdır. Örneğin, bir rahim içi araç uygulaması için ria seti, bir kürtaj işlemi için kürtaj seti, bir biyopsi işlemi için biyopsi seti tercih edilmelidir.
  • Ria seti, uygulanacak rahim içi aracın özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, bakır içerikli bir rahim içi araç uygulamak için bakır uyumlu bir ria seti, hormon salgılayan bir rahim içi araç uygulamak için hormon uyumlu bir ria seti tercih edilmelidir.
  • Ria seti, hekimin eline uygun olmalıdır. Örneğin, küçük ve ince bir ele sahip olan hekim için küçük ve hafif bir ria seti, büyük ve kalın bir ele sahip olan hekim için büyük ve ağır bir ria seti tercih edilmelidir.

  Ria seti, rahim içi araç (RIA) uygulamasında kullanılan cerrahi aletlerin bir araya toplandığı setlere denmektedir. Ria seti, rahim içi araçların rahatlıkla uygulanabilmesini sağlayan aletleri kapsamaktadır. Ria seti, medikal paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilmiştir.

 • Vajinal Spekulum

  Vajinal Spekulum: Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

  Vajinal spekulum, jinekolojik muayene ve tedavi sırasında vajina duvarlarını ve serviksi (rahim ağzı) görmeyi sağlayan bir tıbbi alettir. Genellikle metalden ve plastikten yapılmış olup, iki veya üç yapraklı bir şekle sahiptir. Yapraklar vajinaya yerleştirildikten sonra açılarak vajina içini genişletir ve doktorun daha iyi görüş sağlamasına yardımcı olur.

  Vajinal spekulumun kullanım amaçları nelerdir?

  Vajinal spekulumun en yaygın kullanım amacı Pap smear testidir. Pap smear testi, serviks kanserini erken teşhis etmek için yapılan bir tarama testidir. Bu testte doktor, vajinal spekulum yardımıyla serviksten hücre örnekleri alır ve laboratuvarda mikroskop altında inceler. Pap smear testi 21 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak yaptırması gereken bir testtir.

  Vajinal spekulum ayrıca diğer jinekolojik işlemler için de kullanılır. Örneğin:

  • Servikal biyopsi: Serviksten anormal hücrelerin alınması
  • Servikal polipektomi: Servikste oluşan et benzeri çıkıntıların çıkarılması
  • Servikal küretaj: Serviks kanalının kazınması
  • Endometrial biyopsi: Rahim iç tabakasından hücrelerin alınması
  • Endometrial küretaj: Rahim iç tabakasının kazınması
  • Histeroskopi: Rahim içini görüntülemek için ince bir kamera ile rahime girilmesi
  • Vajinal enfeksiyonların tanısı ve tedavisi
  • Vajinal yabancı cisimlerin çıkarılması

  Vajinal spekulum nasıl kullanılır?

  Vajinal spekulum kullanımı basit ve genellikle ağrısız bir işlemdir. Ancak bazı kadınlar bu işlem sırasında rahatsızlık, gerginlik veya kramplar hissedebilir. Bu nedenle işlem öncesi doktorunuzla konuşmak ve endişelerinizi paylaşmak önemlidir.

  İşlem sırasında şu adımlar izlenir:

  • Doktorunuz size işlem hakkında bilgi verir ve rızanızı alır.
  • Sizden soyunmanız ve muayene masasına uzanmanız istenir.
  • Masada bacaklarınızı ayırarak desteklere yerleştirirsiniz.
  • Doktorunuz eldiven takar ve vajinal spekulumu ılık su veya kayganlaştırıcı ile nemlendirir.
  • Doktorunuz vajinal spekulumu nazikçe vajinanızın içine sokar ve yaprakları açarak vajina duvarlarını genişletir.
  • Doktorunuz vajina içini ve serviksi gözle inceler ve gerekli işlemi yapar.
  • İşlem bittikten sonra doktorunuz yaprakları kapatır ve vajinal spekulumu yavaşça çıkarır.

  Vajinal spekulum kullanımının riskleri nelerdir?

  Vajinal spekulum kullanımı genellikle güvenli ve komplikasyonsuz bir işlemdir. Ancak nadiren bazı yan etkiler görülebilir. Bunlar şunlardır:

  • Vajinal kanama: Özellikle biyopsi veya küretaj gibi işlemlerden sonra hafif kanama olabilir. Bu genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak aşırı, uzun süreli veya kötü kokulu kanama olursa doktorunuza başvurun.
  • Vajinal enfeksiyon: Vajinal spekulum steril olmadığı veya vajinada zaten var olan bir enfeksiyonu tetiklediği durumlarda vajinal enfeksiyon gelişebilir. Bu durumda kaşıntı, akıntı, kızarıklık, şişlik veya ağrı gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurun.
  • Alerjik reaksiyon: Vajinal spekulumun malzemesine veya kullanılan kayganlaştırıcıya karşı alerjiniz varsa alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda kızarıklık, kaşıntı, şişlik veya döküntü gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurun.

  Vajinal spekulum kullanımından sonra nelere dikkat etmeliyim?

  Vajinal spekulum kullanımından sonra genellikle normal aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda doktorunuz size bazı önerilerde bulunabilir. Örneğin:

  • İşlem sonrası kanama olması durumunda ped kullanın ve tampon veya vajinal duşlardan kaçının.
  • İşlem sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için cinsel ilişkiden kaçının veya prezervatif kullanın.
  • İşlem sonrası ağrı veya kramplar olması durumunda ağrı kesici ilaçlar alın veya sıcak kompres uygulayın.
  • İşlem sonrası test sonuçlarınızın ne zaman hazır olacağını sorun ve takip randevunuzu unutmayın.

  Vajinal spekulum, jinekolojik muayene ve tedavi için önemli bir tıbbi alettir. Bu alet sayesinde vajina ve serviks sağlığı hakkında bilgi edinmek ve olası sorunları erken teşhis etmek mümkündür. Vajinal spekulum kullanımı basit ve güvenli bir işlemdir, ancak yine de işlem öncesi ve sonrası doktorunuzla iletişim halinde olmanız ve kendinize iyi bakmanız gerekir.

sayfa başına
Gösterilen 1 - 20 ile 38 arasındaki öğeler
Gösterilen 1 - 20 ile 38 arasındaki öğeler
Cerrahi aletler nelerdir?
   
 • Bistüri.
 • Pensler.
 • Ekartörler.
 • Pensetler.
 • Makaslar.
 • Küvetler.
 • Kişner Teli.
 • Düz Atel.
Cerrahi aletler ne işe yarar?
   

Cerrahi aletler tanısal veya tedavi amaçlı işlemleri uygulamak için kullanılır. Cerrahi girişimlerin başarısında, ameliyat tekniklerini uygulamak üzere üretilen cerrahi el aletlerinin yeri tartışılmazdır.

Cerrahi aletler kaça ayrılır?
   

Cerrahi aletler çok çeşitli olmakla birlikte kesiciler, tutucular ve ekartörler olarak sınıflandırılır.

Cerrahi aletler ne ile temizlenir?
   

Manuel Temizleme: Cerrahi aletler operasyon sonrası ayrıştırma işleminden sonra yumusak fırçalar ile yıkanarak temizlenir. Birbirine raptedilmiş cerrahi aletler (pens, makas gibi) açık vaziyette temizlenmelidir. Aletlerin elle temizliğinde kullanılan deterjanlar ve dezenfeksiyon maddeleri oda sıcaklığını aşmamalıdır.

Cerrahi aletler kaç derecede steril olur?
   

Yüksek ısıya ve neme duyarlı malzemeler sıvılar, elektrikler cerrahi aletler vb ürünler buhar sterilizatör ile steril edilmez. 134 ve 121 derece ısıya dayanıksız malzemeler hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyon yöntemleri ile steril edilir.

Cerrahi aletler nasıl sterilize edilir?
   

Kullanılan bütün aletleri, frezler, kanal aletleri ve cerrahi malzemeler,el aletleri tüm bakteri ve virüslere etkili bir kimyasal dezenfektan solüsyon içinde bekletilerek gün sonunda otoklavda basınçlı buhar altında yani OTOKLAV sterilize edilir.

Cerrahi aletler neden paslanır?
   

Cerrahi aletlerin korozyon ve paslanma sebebi araştırılır. Yetersiz temizleme • Yıkamadan sonra hemen kurulamama • Solüsyon içerisinde belirlenen süreden fazla bekletme • Koroziv dezenfektan solüsyon kullanımı • Yanlış sterilizasyon uygulamaları • Sudaki kimyasal madde ve mineralindeki değişimler.

Cerrahi aletler hangi metalden yapılır?
   

korozyona dayanıklı, uygun sertlik, iyi kesme özelliği bulunan paslanmaz çelikten cerrahi el aletleri bulunmaktadır.

Cerrahi Aletler: Ameliyatların Olmazsa Olmazları

Cerrahi aletler, ameliyatlarda kullanılan araçlar veya cihazlardır. Cerrahi aletler, dokuyu kesmek, ayırmak, tutmak, geri çekmek, dikmek veya kanamayı durdurmak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Cerrahi aletler, ameliyatın başarısında ve hastanın iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Cerrahi aletler nasıl sınıflandırılır?

Cerrahi aletler binlerce çeşidi bulunur. Cerrahi aletler çoğunlukla aşağıdaki kullanım alanlarından birinde sınıflandırılabilir:

 • Kesme veya yarmak: Bu kategorideki aletler genellikle keskinler olarak da isimlendirilir. Bu aletler arasında makaslar, bıçaklar, bisturiler, pens makaslar ve osteotomlar sayılabilir.
 • Kavrama veya tutmak: Bu kategorideki aletler genellikle forseps veya penset olarak da isimlendirilir. Bu aletler arasında hemostatik pensetler, moskito pensetler, tenakulum pensetler, klempler ve portegüler sayılabilir.
 • Geri çekmek: Bu kategorideki aletler genellikle ekartör olarak da isimlendirilir. Bu aletler arasında volkmann ekartörü, weitlaner ekartörü, gosset ekartörü ve deaver ekartörü sayılabilir.
 • Dikmek veya bağlamak: Bu kategorideki aletler genellikle iğne veya iplik olarak da isimlendirilir. Bu aletler arasında iğne tutucular, iğne uçları, iplik makaraları ve dikiş setleri sayılabilir.
 • Kanamayı durdurmak: Bu kategorideki aletler genellikle hemostatik veya ligatür olarak da isimlendirilir. Bu aletler arasında hemostatik pensetler, ligatür telleri, ligatür klipsleri ve ligatür aparatları sayılabilir.

Cerrahi aletlerin özellikleri nelerdir?

Cerrahi aletlerin bazı ortak özellikleri şunlardır:

 • Paslanmaz çelikten yapılmıştır: Cerrahi aletlerin çoğu paslanmaz çeliktendir. Paslanmaz çelik hem dayanıklı hem de sterilize edilebilir bir malzemedir. Bazı cerrahi aletler titanyum veya vitallium gibi diğer metallerden de yapılabilir.
 • Ergonomiktir: Cerrahi aletler ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır. Cerrahi aletlerin sapları rahat bir tutuş sağlar ve kaymayı önler. Cerrahi aletlerin uçları ise işlevine uygun bir şekilde biçimlendirilmiştir.
 • Sterildir: Cerrahi aletler sterilize edilmiştir. Sterilizasyon cerrahi aletleri mikroplardan arındırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Sterilizasyon için otoklav adı verilen yüksek basınçlı buhar cihazları kullanılır.
 • Kalitelidir: Cerrahi aletler kaliteli bir şekilde üretilmiştir. Cerrahi aletler ISO, CE gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilir. Cerrahi aletlerin kalitesi ve işlevselliği sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Cerrahi aletlerin çeşitleri nelerdir?

Cerrahi aletler farklı cerrahi branşlara ve prosedürlere göre çeşitlenebilir. Bazı cerrahi aletlerin çeşitleri şunlardır:

 • Genel cerrahi aletleri: Genel cerrahi aletleri, genel cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında bisturiler, makaslar, pensetler, forsepsler, ekartörler, iğne tutucular, dikiş setleri, hemostatik pensetler, ligatür telleri ve klipsleri sayılabilir.
 • Ortopedik cerrahi aletleri: Ortopedik cerrahi aletleri, ortopedik cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında osteotomlar, kemik testeresi, kemik çivisi, kemik burgusu, kemik kırığı plakası ve vidaları, protez ve implantlar sayılabilir.
 • Beyin cerrahi aletleri: Beyin cerrahi aletleri, beyin cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında beyin makası, beyin pensi, beyin ekartörü, beyin sondası, beyin aspiratörü, beyin klipsi ve aparatı sayılabilir.
 • Kalp ve damar cerrahi aletleri: Kalp ve damar cerrahi aletleri, kalp ve damar cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında kalp makası, kalp pensi, kalp ekartörü, kalp sondası, kalp aspiratörü, kalp klipsi ve aparatı sayılabilir.
 • Üroloji cerrahi aletleri: Üroloji cerrahi aletleri, üroloji cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında üreter sondası, üreter kateteri, üreter dilatatörü, üreter forsepsi, üreter klipsi ve aparatı sayılabilir.
 • Mikro cerrahi aletleri: Mikro cerrahi aletleri, mikro cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında mikro makas, mikro penset, mikro forseps, mikro iğne tutucu, mikro dikiş seti sayılabilir.
 • Plastik cerrahi aletleri: Plastik cerrahi aletleri, plastik cerrahi branşında kullanılan aletlerdir. Bu aletler arasında plastik makas, plastik penset, plastik forseps, plastik iğne tutucu, plastik dikiş seti sayılabilir.

Cerrahi aletler, ameliyatlarda kullanılan araçlar veya cihazlardır. Cerrahi aletler, dokuyu kesmek, ayırmak, tutmak, geri çekmek, dikmek veya kanamayı durdurmak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Cerrahi aletler paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cerrahi aletler ergonomiktir. Cerrahi aletler sterildir. Cerrahi aletler kalitelidir. Cerrahi aletler farklı kullanım alanlarına ve cerrahi branşlara göre sınıflandırılabilir.

Satışını Yaptığımız Ürün Markaları

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menü